Často kladené otázky2019-05-05T17:25:15+01:00

Často kladené otázky

Ako HZP vzniklo?2019-05-01T17:29:31+01:00

Po absolvovaní štúdia v Jeruzalemskom Prorockom Kolégiu v Izraeli sme boli požehnaní ponukou spolupracovať s kolégiom ako partneri aj naďalej a to formou vyučovania biblických proroctiev posledných čias a naplniť tak poslanie zverené Ježišom Kristom. Vyučovanie najprv prebiehalo cez súkromnú stránku, skrze ktorú nás Pán viedol k založeniu Biblickej školy HZP.

Čo je hlavnou aktivitou HZP?2019-05-01T19:47:55+01:00

HZP je oddané hlásaniu evanjelia o Kráľovstve každému človeku na zemi a vyučovaniu Božieho Slova a zvlášť proroctiev posledných čias. Pretože posledné časy sú práve teraz! Či už je to vyučovanie proroctiev Biblie prostredníctvom internetovej školy, či tlačeného slova (projekty v procese), alebo spájaním ľudí do študijných skupín v ich oblasti. Takto sa snažíme zdieľať Pravdu o proroctvách s ľuďmi, ktorí ju úprimne hľadajú.

Kde sa HZP nachádza? Je možná spolupráca s HZP?2019-05-01T17:39:53+01:00

HZP sídli vo Flámskej časti Belgicka. Spolupráca je možná napriek tomu, že HZP nie je fyzickou školou. To má za výhodu, že v prípade záujmu je možné zorganizovať prorocké prednášky, či vyučovanie aj mimo územia Belgicka.

Členom akého spoločenstva HZP je?2019-05-01T17:44:53+01:00

HZP ako také nie je členom žiadneho združenia, ani organizácie a je nezávislé od akejkoľvek denominácie. Sme údmi Kristovho duchovného tela – Cirkvi.

Kde je možné získať vyučovacie materiály HZP?2019-05-01T17:46:52+01:00

Momentálne sú zdroje HZP prístupné len skrze prihlásenie do online biblických kurzov HZP.

Je pre prihlásenie do kurzu potrebná špeciálna pc znalosť, alebo biblické vzdelanie?2019-05-01T17:52:43+01:00

Pre prihlásenie a štúdium nie je potrebná žiadna špeciálna, len minimálna počítačová zručnosť. Od študenta sa totiž vyžaduje prihlásenie, vyplnenie kvízu a jeho odoslanie. Čo sa týka biblických znalostí, štúdium proroctiev na HZP nevyžaduje žiadne predošlé štúdium Písma, ani diplomy. Biblická škola je pre všetkých úprimných záujemcov o poznanie Pravdy a spásu.

error: Copying disabled