PKC – Pochopenie Konca Čias

Tento štvrtý kurz v poradí, poskytuje prehľad štrnástich tém, ktoré sa týkajú proroctva konca čias, vrátane proroctiev o Spojených štátoch, novom svetovom poriadku, 3. svetovej vojne, Svätom Rímskom Impériu a mnohých ďalších, až po príchod Božieho kráľovstva. Do konca kurzu by mal každý študent poznať všetky dôležité pojmy biblického proroctva, ktoré sa týkajú židovského národa i medzinárodného kresťanského spoločenstva. Cieľom tohto špecifického vyučovania, je pomôcť kresťanom posledných čias nielen poznať proroctvá Písma a ich význam, ale aj dokázať sa orientovať v procese naplnenia týchto proroctiev v našich časoch. 

Obsahom tohto tretieho kurzu, pozostávajúceho zo štrnástich lekcií, je takmer devätnásť hodín prednášok a šestnásť kvízov ohľadom proroctiev posledných čias. Kurz je prístupný po zaplatení školného a dĺžka jeho trvania je 16 týždňov. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné ukončenie základného kurzu Spása.