FTH – Viera

Tento vskutku zjavujúci kurz je úvodným a teda kľúčovým pre absolvovanie všetkých ostatných kurzov biblického učenia. Jeho cieľom je ohlásenie skutočnej viery, založenej na Skale zjavenia – Kristovom Slove a oslobodenie veriaceho od strachu z Boha a Jeho Slova. Kurz obsahuje okrem iného učenie biblických právd, ktoré detailne odhaľujú falošné náuky v kresťanstve ako aj ich pôsobenie, ktoré ľudí svojím podvodom a bezbožnosťou dodnes zotročujú. Študent kurzu takto v 12 lekciách nadobudne základné poznanie pravdy o jednotlivých prvkoch kresťanskej viery. Po jeho absolvovaní bude pripravený slobodne sa rozhodnúť pre prijatie spásy Ježiša Krista ako aj dar Svätého Ducha a pre ďalší život vo viere a moci Božieho syna. Kurz je prístupný len serióznym záujemcom.

Obsahom kurzu, je úvodná lekcia na tému Pravá Viera. Kurz je prístupný po zaplatení školného (55,00 €). Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.