Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Zlaté teľa a pokánie

01.03.2024|

Ľud Izraela by nebol schopný spáchať hriech zlatého teľaťa sám. Dopustil sa ho, pretože neovládol svoj zlý sklon. Boh to človeku povedal ešte v čase napomínania Kaina za rovnaké neovládnutie sa. Lebo hriešnik by si mohol myslieť, že pokánie je zbytočné. [...]

Pozdvihnutie sily v hriechu

01.03.2024|

Boh potom povolal Mojžiša na vrch Sinaj na tretí 40-dňový pobyt. Počas tohto pobytu Boh zjavil Mojžišovi svojich trinásť vlastností milosrdenstva. Odvolávaním sa na tieto atribúty by bolo vždy možné zabezpečiť Božie odpustenie. Charakteristickým znakom Božieho milosrdenstva je, že Boh môže [...]

Vyhradený Obsah

29.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Žiadny strach a pevné zdravie

28.02.2024|

Neboj sa. Zostaň zdravý. Odvaha a zdravie idú ruka v ruke. Bez ohľadu na to, aké je nebezpečenstvo, ako blízko alebo ako bezprostredne môže byť, aj keď sa k tebe rúti armáda, aj keď tisíce padnú po tvojom boku, aj keď [...]

Vyhradený Obsah

27.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

27.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

26.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Napriek tomu

25.02.2024|

Šťastie je veriť v seba tak ako tvoj Tvorca verí v teba. Mladý muž prišiel k svojmu rabínovi, aby prijal jeho požehnanie. Rabín sa naňho pozrel a povedal: "Veriaci musí byť šťastný!" Mladý muž odpovedal: "Rabbi, z čoho sa mám tešiť?" [...]

Vyhradený Obsah

24.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

23.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Skromnosť

23.02.2024|

Základom života Veriacich je skromnosť, čo znamená aj nevtieravosť. Má byť prejavená v spôsobe, akým kráčame po ulici, v spôsobe interakcie s ostatnými, aj v spôsobe obliekania. Ako Božie deti sa musíme správať aj obliekať dôstojne a skromne. To vôbec neznamená, [...]

Vyhradený Obsah

22.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top