Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Vyhradený Obsah

04.06.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Božie Slovo Robí Svet Živým

04.06.2023|

Božie Slovo potom uvádza obetu každého kmeňového princa. Nm 7:43: Obetný dar šiesteho kniežaťa pozostával z jednej striebornej misky s hmotnosťou 130 šekelov. . . Kniežatá prinášali dva druhy obiet: predmety (strieborné a zlaté nádoby, múku, olej a kadidlo) a zvieratá [...]

Kto má Správne Zmýšľanie?

03.06.2023|

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy, podozrivej z cudzoložstva. Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne túto záležitosť otvoriť; ak jej skutky budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju [...]

Vyhradený Obsah

02.06.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Dom Božieho Slova

02.06.2023|

Dom plný kníh Božieho Slova je domovom Božieho Slova. Nádoba je definovaná svojim obsahom: Džbán s vodou je voda. Debna jabĺk sú jablká. Aj dom je definovaný tým, čo obsahuje. Naplň svoj dom knihami Božieho Slova a tvoj dom sa stane [...]

Vyhradený Obsah

01.06.2023|

Jediný Manoach v Biblii, je Manoach z mesta Tzorah na území kmeňa Dan, otec Samsona, povestného silného muža a dvanásteho sudcu Izraela (Sdc 13:2). Jeho syn, povestný Samson, nebol práve príkladom prekvitajúceho intelektu a krátka a zámerne komická kapitola, ktorú o [...]

Vyhradený Obsah

01.06.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Základ Všetkého

01.06.2023|

Boh potom prikázal Mojžišovi, aby spočítal tretí a posledný levitský rod, rod Merari. Nm 4:29: Boh povedal Mojžišovi: Musíš spočítať klan Merari. Klan Merari niesol „kostrovú“ časť Svätostánku – dosky, ktoré tvorili steny, spolu s ich základňami a spojovacími tyčami. Steny [...]

Vyhradený Obsah

31.05.2023|

Talmud hovorí: "Muž by si mal vždy dávať pozor na to, aby nespôsobil krivdu svojej manželke, pretože keďže jej slzy sú okamžité, rýchlo ju to zraní." Pasáže Čítania: Nm 4:21 až 7:89 Sdc 13:2-25 Lk 1:11-20 Manžela ženy podozrivej z cudzoložstva [...]

Boj Proti Negativite

31.05.2023|

Boh potom zrevidoval zákony o krádeži, aby povzbudil svoj ľud, aby sa uistil, že nie je vinný z tohto hriechu predtým, ako sa vydá na cestu do Zasľúbenej krajiny. Nm 5:6-7: A Pán prehovoril k Mojžišovi a povedal: Hovor Deťom Izraela: Keď [...]

Vyhradený Obsah

30.05.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Diamanty a Smaragdy

30.05.2023|

Len ten, kto si váži svoje vlastné dedičstvo, dokáže oceniť krásu, ktorú majú ostatní. Jeden človek ako svoje živobytie nosí kamene. Daj mu smaragdy a vidí len ďalšie kamene. Iný nosí diamanty s oddanosťou a starostlivosťou. Daj mu smaragdy a on [...]

Go to Top