Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Stálosť Dočasných Situácií

22.06.2024|

Tóra potom opisuje, ako dal Boh Synom Izraela signál, že je čas pokračovať v ich cestovaní. Keď sa oblak, ktorý sa vždy vznášal nad Svätostánkom, rozprestrel po celom tábore, ľudia sa začali pripravovať na cestu. Keď boli pripravení, tento oblak ich [...]

Vyhradený Obsah

21.06.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Pocit Smútku

21.06.2024|

Akýkoľvek pocit smútku sa spravidla nespája so svätosťou. Byť v Božej prítomnosti, ako sme vždy, musí vyvolať pocit vnútornej radosti. Ak však nevyvoláva, je to preto, že je duch zašliapaný „mŕtvou“. t.j. nekajúcou dušou. Existuje však jedna forma smútku, ktorá je [...]

Nič čo Nehorí

20.06.2024|

Predtým, ako tvoja a moja duša zostúpila do tohto sveta, horela vášnivým plameňom lásky, spojená so svätým, nekonečným svetlom Boha. Predtým, ako tvoja duša zostúpila do tohto sveta, zahorela vášnivým plameňom lásky, aby sa spojila so svätým, nekonečným svetlom Boha. Potom [...]

Vyhradený Obsah

19.06.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Ženy na prvom mieste

18.06.2024|

Základy: viera, dôvera, láska, bázeň – to je predovšetkým ženská doména. Keď prišiel čas odovzdať Zákon Božiemu ľudu, Boh povedal Mojžišovi, aby najprv hovoril so ženami. Pretože toto je poradie, v ktorom Božie Slovo vstupuje do sveta: Najprv základy, potom detaily. [...]

Obrovská hrozba pre zásobovanie potravinami

17.06.2024|

Americký lekár Dr. McCullough vydáva aktualizáciu vtáčej chrípky. „Choroba X“ je tu a prichádza vo forme vtáčej chrípky, povedal renomovaný kardiológ Dr. McCullough Alexovi Jonesovi v nedávnom rozhovore. To nie sú slová Dr. McCullougha, ale GAVI, globálnej očkovacej aliancie založenej Billom Gatesom. [...]

Žiť Teraz

17.06.2024|

Božie Slovo je život a život je každý deň nový. Každý deň musí byť Božie Slovo pre teba nové. Božie Slovo je náš život a život je tu a teraz, navždy nový. Čo znamená, že ak chceš byť skutočne nažive, Božie [...]

Insekty v jedle – zmena genetiky

16.06.2024|

Tento blog je pokračovaním blogu o Zelenej žabke - logu skupiny predajcov potravín. Dôvod prečo ho uvádzam nie je strach, a vôbec nemám v úmysle zastrašovať, práve naopak. Riešenie tu je. Slovenská obchodná sieť je však z väčšiny nemeckým trhom čo je [...]

Božie Slovo dáva svetu život

16.06.2024|

Biblia potom uvádza obety každého kmeňového princa. Nm 7:43: Obetný dar šiesteho kniežaťa pozostával z jednej striebornej misky s hmotnosťou 130 šeklov. . . Kniežatá prinášali dva druhy obiet: predmety (strieborné a zlaté nádoby, múku, olej a kadidlo) a zvieratá (býky, [...]

Počúvanie Hlasu

15.06.2024|

Po ukončení správy o obetiach kniežat Tóra opisuje, ako Boh hovoril s Mojžišom vo Svätostánku. Mojžiš počul Boží hlas tak hlasno, ako ho bolo počuť na vrchu Sinaj, ale zvuk sa zázračne zastavil pri vchode do Stanu Stretávania; tak to nikto [...]

Go to Top