Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Strach je Hriech

29.01.2022|

Ale pre zbabelcov a tých bez viery, pre tých, ktorí sa stali podlými a vrahmi, pre sexuálne nemorálnych a čarodejníkov, modlárov a všetkých luhárov, je podiel v Jazere horiacom ohňom a sírou; čo je Druhá Smrť. Pretože žijeme v časoch, ktoré [...]

Božie Slovo

28.01.2022|

Božie Slovo je v našich životoch vždy problémom. Ale najväčší dar, aký môže človek kedy dostať, je práve počuť toto posolstvo, posolstvo Evanjelia Vykúpenia, pretože jemu sa má prispôsobiť náš život viery. Božie Slovo sa však stáva "problémom", pretože testuje život človeka [...]

Anochi

27.01.2022|

Ak ťa tam život priviedol, tak preto, aby si poznal Boha. Keď Zákon prvýkrát vstúpil do nášho vesmíru cez svoj portál na hore Sinaj, jeho prvé slovo bolo egyptské slovo: „Anochi“, čo znamená „Ja“. A skutočne, keď anjeli tvrdili, že Zákon [...]

Láska a Strach

26.01.2022|

Príkaz báť sa Boha je veľmi oslobodzujúce prikázanie. Zamysli sa nad tým takto: Dve sily pripravujú pôdu pre tvoj skutok na tejto zemi: Láska a strach. Najmenšie veci v živote sú tie, ktoré miluješ a ktorých sa najmenej bojíš; veľké veci, [...]

Náš Mandát

25.01.2022|

Od generácií pred nami sme zdedili množstvo snov. Príkaz a osud našej generácie je uskutočniť ten najväčší sen. Každá generácia má v histórii svoju úlohu. Od všetkých generácií pred nami sme zdedili množstvo snov: filozofiu, pravdy, múdrosť a cieľ. Sme drobní [...]

Kazateľov odkaz

24.01.2022|

Z toho, čo Šalamún píše, vidíme sériu protikladov alebo kontrastov, ktoré zjavujú Božiu náuku sebaovládania. Tým nás vedie nás k uvedomeniu, že opísaná realita má pre jedných mätúci, pre iných varovný aspekt: že väčšina udalostí, ktoré spomína, je síce mimo kontroly človeka, [...]

Nekonečné Stúpania

23.01.2022|

Keď sa zdá, že náš duchovný život plynie hladko, veľmi ľahko si môžeme začať myslieť, že už sme prekonali všetky životné výzvy a môžeme si sadnúť a oddýchnuť si. Ex 18,13: V nasledujúci deň [po Mojžišovom zostupe z vrchu Sinaj] Mojžiš [...]

Jetro

22.01.2022|

Na svojej ceste temnotou nájdeš múdrosť, ktorú by svetlo nikdy nedokázalo povedať. Mojžišov svokor Jetro bol prieskumník, cestovateľ skrz hviezdy, ktoré vládnu temnote. Jetro objavil význam každého božstva každého panteónu bohov, síl, ktoré ovládali, energie, ktoré je potrebné využiť ich uctievaním, [...]

Najprv Ženy

21.01.2022|

Základy: viera, dôvera, láska, bázeň – to je predovšetkým ženská doména. Keď prišiel čas odovzdať Boží Zákon Deťom Izraela, Boh povedal Mojžišovi, aby najprv hovoril so ženami. Pretože toto je poradie, v ktorom Boží Zákon vstupuje do sveta: Najprv základy, potom [...]

Desať Kúskov Múdrosti

20.01.2022|

Je to najpredávanejša a najrozšírenejšia kniha. Niektorí odhadujú, že sa jej predali miliardy. Učí morálku a všetko, čo robiť a čo nie. Dá sa pochopiť na hlbokých abstraktných úrovniach, ako aj na tých najpraktickejších, najpozemskejších rovinách. Je nebeská a zároveň pozemská. Poskytuje [...]

S jedným srdcom

19.01.2022|

My nie sme mnohí, ktorí sme Jeden. Sme Jeden, Ktorý je mnohí. Keď faraón a celá jeho armáda prenasledovali Deti Izraela, Zákon píše len to, že „faraón sa priblížil“. Prišli teda s jedným srdcom, akoby boli jedinou osobou. Najprv srdce, potom [...]

Liečba Bradou

18.01.2022|

Poviem ti príbeh o dvoch rabínoch. Stretli sa raz dvaja rabíni. Rabín Abrahám bol lekárom. V skutočnosti ani nebol doktor, ale bohabojný lekár s dlhou bradou, z malého mesta a bez formálneho vzdelania. Druhým bol rabín Samuel a ten poznamenal: "O [...]

Go to Top