Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Dodržiavanie Sabatu

03.12.2021|

Dodržiavanie sviatočných dní kalendára nie je zárukou dosiahnutia správneho vzťahu s Bohom. To, ako a prečo človek zachováva Sabat Novej Zmluvy určuje, či je toto skúšobné prikázanie skutočne znamením medzi Bohom a Jeho Ľudom, alebo či ide o modloslužbu márnosti namyslených. [...]

Súd, Tolerancia, Náprava

02.12.2021|

Za okolností, pre ktoré neexistuje žiadny špecifický zákon, sa rozsudky zvyčajne robia na základe už existujúcich zákonov a/alebo zásad. Ale má sa tak diať iba v prípade, že sú tieto v súlade s Božími zákonmi. Jasným príkladom toho je Mojžiš. V [...]

Premieňajúce svetlo

02.12.2021|

Z temnoty prichádza najsladšia múdrosť. Svetlo Múdrosti premieňa temnotu na svetlo. Ale tma je absencia svetla. Ako je možné, že sa neprítomnosť svetla môže premeniť na svetlo? Pretože nič nie je bez účelu a účelom je svetlo. Len niektoré príbehy nášho [...]

Sviatok Svetiel

01.12.2021|

Naši Židovskí bratia tieto dni slávia Sviatok Svetiel (Chanukah). Slávia víťazstvo božskej duše nad chladným, vypočítavým rozumom. Náš dnešný svet je postavený na základoch dvoch podobných kultúr: židovskej a gréckej. Obe kultúry si vážili svet myšlienok.Napriek tomu dodnes predstavujú dva svetonázory, ktoré [...]

Zjavenie mince v tlame ryby

01.12.2021|

Zázrak mince nájdenej v rybej tlame možno nepatrí medzi najdramatickejšie Kristove zázraky, ale určite je veľmi poučný. Všimol si si, akú veľkú kontrolu nad situáciou Kristus prejavuje ? Aký presný tento zázrak je? Kontext zahŕňa platenie chrámovej dane a nie je [...]

Prijmi Úplne Božiu Zvrchovanosť

30.11.2021|

Aby sme mohli splniť svoju celkovú zodpovednosť žiť vierou a oslavovať Boha našimi životmi v tomto svete, je životne dôležité plne prijať Božiu zvrchovanosť. Tento zámer stavia do centra nášho života naše osobné svedectvo a rast v milosti a poznaní Ježiša Krista. [...]

Kresťan je povinný konať Božie skutky

29.11.2021|

Všetci vieme, že viera bez skutkov podľa jasných Božích požiadaviek je mŕtva. Skutky majú priamu súvislosť s naplnením Božieho zámeru s naším životom. Hoci je pravdou, že zo skutkov podľa Zákona nebude spasený žiaden človek, konať Božie skutky je v našom povolaní [...]

Živí a mŕtvi

28.11.2021|

Boží zámer s týmto úžasným stvorením je oveľa väčší, než si vie ktokoľvek vôbec predstaviť. Je až taký vznešený, že zaslúži si všetku vrúcnu a vytrvalú oddanosť nášho myslenia a energie. Ohromujúce odhalenie tohto veľkého tajomstva je hlavným posolstvom prezentovaným na stránkach [...]

Ihla

27.11.2021|

Buď ako ihla na šitie. Pevná a predsa pokorná, šijúc dohromady nádherný svet. Si Božia ihla na šitie. Tebou žité prikázania sú Božou niťou. Teraz môžeš pochopiť všetky tie cesty svojho života: Ťaháš za niť, spájaš úlomky krásy tohto sveta do [...]

Uzdravenie dvoch slepcov

26.11.2021|

Duchovná slepota má len jeden liek: Ježiša Krista, ktorý v nás prebýva mocou Ducha Svätého. Pri uzdravení dvoch slepcov stál Ježiš fyzicky pred nimi, ale pre Kresťanov je nám duchovne a osobne k dispozícii skrze svojho Ducha Svätého v nás. Nie mimo [...]

Mojžiš, Šalamún, Mesiáš

25.11.2021|

Keď príde Mesiáš, nikto nebude musieť byť nikým iným. V časoch Mojžiša žiarilo veľké svetlo božskej múdrosti zo svätej archy, keď putovala Sinajom a rozptýlila všetky zlé sily z ich miesta. V časoch Šalamúna žiarilo veľké svetlo božskej múdrosti zo svätej [...]

Naozaj Veríš?

24.11.2021|

Príbeh cesty Detí Izralea púšťou potom, čo boli oslobodení z otroctva zjavuje, že nikdy neprekonali svoju otrockú mentalitu, to nastavenie mysle, ktoré si priniesli z Egypta. Ich myslenie - a tým aj ich postoje a správanie - sa neustále vracali k spôsobu, [...]

Go to Top