Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Mesačný Spln

14.08.2022|

Mesiac spieva: Urob sa malým a budeš veľký. Urob sa veľkým a budeš malý. Čo sa môžeme naučiť z cyklu mesiaca, ako stále rastie a ubúda a znova je v splne? Že čas malosti je rozhodujúcou fázou dosiahnutia veľkosti; A čas [...]

Absolútna kreativita

13.08.2022|

V nebi ani na zemi nie je nič iné ako Boh. Kreativita je cvičenie v paradoxe. Je to umelcovo vyjadrenie seba samého. A predsa sa umelec musí disciplinovane a šikovne vzdialiť od svojho umenia, aby jeho výtvor obstál ako jeho vlastná [...]

Skutočná vec je teraz

12.08.2022|

Dnes, vo chvíli tohto prikázania teraz, Ja, len Ja, mimo akéhokoľvek mena alebo definície, sa s tebou spájam. Dt 6,6: A tieto slová, ktorými sa s tebou dnes spájam...  Každý deň by tieto slová mali byť pre teba rovnako nové, ako [...]

Intolerancia

11.08.2022|

V jadre zla leží nenávisť, t.j. intolerancia. To je to, čo drží ľudskú dušu vo vyhnanstve zo Záhrady Edenu. Ten, kto je plný seba, nenecháva miesto pre nikoho iného. Opovrhuje inou osobou jednoducho pre priestor, ktorý iná osoba konzumuje. Toto je [...]

Revolúcia

10.08.2022|

Čo ti bráni? Obráť svet hneď dnes! Keby si tam bol a sily zla sa chystali zničiť Jeruzalem a ty by si mal moc s tým niečo urobiť, sedel by si tam, a smútil a plakal? Alebo by si postavil svet [...]

Dvojitá útecha

09.08.2022|

Jedného dňa, z pohľadu ďaleko za hranicami sa obzrieš späť a uvidíš, že celý život bol dobrý. V budúcnosti, hovorí prorok Izaiáš, budeme utešení. Dvojnásobne utešení. Pretože skutočná útecha neznamená, že hnev a zloba pominuli, a teraz môžeme vyjsť z úkrytu. [...]

Odkaz Žalmov

08.08.2022|

Zamyslel si sa už niekedy, aký je vlastne skutočný odkaz žalmov v Písme? Prečo je ich toľko a ako nám pomáhajú k Bohu? Odkaz Žalmov 29 -34 je:  Ž 34:15; Odvráť sa od zlého a rob dobro; hľadaj pokoj a usiluj [...]

Konštruktívna Demolácia

07.08.2022|

Celá Biblia je Boh zdieľajúci s nami, v rámci parametrov nášho sveta, tajomstvá svojho vlastného bytia. V tomto vesmíre je deštrukcia rodiskom veľkosti. V Božom Slove odzrkadľujeme na zemi to, čo Boh vykonáva na každej rovine existencie. A Biblia zakazuje premiestniť [...]

Zakazuje Biblia kastráciu zvierat?

06.08.2022|

O biblický pohľad na kastráciu som sa začala zaujímať len nedávno, keď k nám v zime prišla mačka, hľadajúca prístrešok pred krutými mrazmi. Pár týždňov na to nám doma priviedla na svet štyri nádherné mačiatka. Tento zákaz nachádza svoje opodstatnenie v [...]

Deviateho Dňa

06.08.2022|

Podľa židovského kalendára sa teraz nachádzame v mesiaci Av, a blížime sa ku dňu pôstu, ktorým si Synovia Izraela pripomínajú deň, keď boli oba sväté chrámy zapálené, oni rozptýlení do vyhnanstva a Božia prítomnosť sa už viac v Izraeli otvorene neprejavovala (viď [...]

Náuka Sebaovládania

06.08.2022|

Pozorovaním správania detí susedov zisťujem ako málo - ak vôbec - sú dnes deti učené sebakontrole a sebaovládaniu. Odtiaľ táto malá pomôcka rodičom a deťom (teenegerom), pre náuku sebakontroly a uzdravenie vzťahov v rodine, aj spoločenstve: identifikácia situácie, potrieb jednotlivcov a správneho [...]

O Pokání

05.08.2022|

Existuje vyššia aj nižšia forma pokánia. Vyššia forma pokánia je hlboko osobné pokánie, o ktorom nikto iný nemusí vedieť. Nižšia forma pokánia pomáha ostatným stať sa lepšími. Vyššia forma pokánia môže v skutočnosti ovplyvniť svet viac ako tá nižšia. Pre niektorých [...]

Go to Top