Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Restricted content

05.10.2022|

Desať dní Pokánia – ktoré začínajú Dňom Poľníc a pokračujú ich vyvrcholením, Dňom Zmierenia, sú desiatimi dňami vovedenia Nového roka. Medzi týmito dvoma najslávnostnejšími dňami v roku je tu obdobie siedmich dní, ktoré obsahuje každý deň v týždni: jednu nedeľu, jeden pondelok [...]

Život z Pôstu

05.10.2022|

Na Deň Zmierenia telo dostáva život z pôstu. Čo sa dosiahne pôstom na Deň Zmierenia?Že aj naše fyzické telá môžu cítiť vzácnu blízkosť tohto dňa.Deň Zmierenia je tak svätý deň, keď telo dostáva život z pôstu. [...]

Múdrosť do vrecka

03.10.2022|

Nikdy never človeku, ktorý ti povie o všetkých svojich problémoch, no tají pred tebou všetky svoje radosti.

Restricted content

02.10.2022|

"Nechcem - je to príliš ťažké!" Koľkokrát sme to počuli od svojich detí, však? Či už ich vytiahneme z postele, nútime ich zjesť čo im nechutí, alebo sa snažíme o to, aby sa pomodlili, odpor má mnoho podôb. A aj keď svoju [...]

Všetkým, ktorí chodia po štyroch…

02.10.2022|

Syn sa spýtal svojho otca: "Prečo človek chodí vzpriamene, zatiaľ čo zvieratá chodia po štyroch?" Jeho otec odpovedal: "Toto je láskavosť od Boha k človeku: hoci človek šliape po hmotnej zemi, vidí vznešené nebo. Ale neplatí to o tých, ktorí sa plazia [...]

Raz v Roku

01.10.2022|

Raz za rok Boh, ktorý je skutočne Jeden, zažiari v bytostnej jednote duší, ktoré sa s Ním naozaj zjednotili. Všetko ostatné odpadáva. Deň Zmierenia je opísaný mnohými spôsobmi. Jeden veľmi dojímavý popis je, že je to „raz za rok“. Vieš, ľudská [...]

Restricted content

30.09.2022|

Dovoľ mi ukázať ti veľké pravdy o smiešne malých (prízemných) veciach. O strachu a modloslužbe. Vieme, že strach má v sebe trest. To preto, lebo je prízemný a odmieta použiť prostriedky, ktoré poskytuje zdravý rozum. Ale vieš, že aj samotný výraz [...]

Skrývam sa

30.09.2022|

Kde sa Boh skrýva, tam Ho treba hľadať. Sú chvíle, keď sa Boh ukazuje vo všetkom, čo sa ti deje. Potom sú chvíle, keď sa Boh skrýva vo všetkom, čo sa ti deje. Ale On je tam vždy. Len sú chvíle, [...]

Restricted content

29.09.2022|

Potom Mojžiš odovzdal ľudu Izraela Boží príkaz, aby sa raz za sedem rokov zhromaždili počas sviatku Sukkot, aby počuli svojho kráľa čítať konkrétne pasáže zo Zákona. Hoci im bolo v každom prípade prikázané študovať Zákon, tento obrad bol navrhnutý tak, aby [...]

Počúvaj a pochop

29.09.2022|

Dávid hovorí v žalme: Ale moje oči sa upierajú k Tebe, Pane; k Tebe sa utiekam; nenechaj moju dušu bezbrannú.  Nemáme absolútne žiadnu predstavu o tom, aké vzácne je pre Boha telo Jeho Syna. [...]

Ľútosť nad dobrým skutkom

28.09.2022|

Boží Zákon, náš sprievodca životom, nám hovorí, že o všetkých veciach „Boh ti predložil Život a dobro, Smrť a zlo“ s nádejou, že si, ako je napísané na konci verša, „zvolíš život“. Pozri sa, aká pevná pravda to naozaj je: Ale [...]

Go to Top