Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Vyhradený Obsah

21.04.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

20.04.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Dokonca aj spravodliví ľudia môžu robiť pokánie

20.04.2024|

Okrem vyššie uvedených dôvodov existoval ďalší dôvod na vypuknutie malomocenstva na niečom dome. Keď sa pohanskí Kanaánčania dopočuli, že ich Židia plánujú vyhnať z krajiny, ukryli svoje vzácne bohatstvo v múroch svojich domovov v nádeji, že sa k nim nakoniec vrátia. [...]

Milodary vo Sviatky

19.04.2024|

Si duša, ktorá rada pomáha a prispeje na správnu a ešte viac na skutočne Božiu vec? Verím, že áno. Väčšina ľudí je štedrá a požičiava, ako hovorí aj Písmo. Ale aj tu je možné zhrešiť a okradnúť sa o požehnanie práve v [...]

Pozerať sa na druhých pozitívne

19.04.2024|

Iba kňaz mal právomoc vyhlásiť osobu, časť oblečenia alebo dom za postihnuté tzara'at alebo za oslobodené. Lv 13:55: Kňaz musí preskúmať vec, aby zistil, či je postihnutý tzara’at. Tóra špecificky vyžaduje, aby kňazi posudzovali prípady tzara’at, pretože sú duchovnými dedičmi úplne [...]

Vyhradený Obsah

18.04.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

18.04.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

17.04.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Intelektuálne Vyzývaní

16.04.2024|

O ktoré dieťa máme najväčšiu starosť? O to, ktoré nemá žiadne otázky. V poriadku príbehu vyslobodenia z otroctva, je na tom vzbúrené dieťa, ktoré všetko spochybňuje lepšie, než dieťa, ktoré sa nemá čo pýtať. Pretože ak sa spurné dieťa pýta, je [...]

Nový Svetový Poriadok v USA padá

15.04.2024|

Americký politický publicista a expert, Brian Cates  vydal na sociálnej siweti X (twitter) nasledujúcu správu: Jediný dôvod, prečo hovoríme, že nič nemôže zastaviť to, čo príde? Pretože... NIČ NEZASTAVÍ TO, ČO PRICHÁDZA. Sledujete ničenie Starej gardy. Nového Svetového Poriadku. Proroctvo Písma [...]

Pýcha a Arogancia

15.04.2024|

Špeciálne zákony platia pre léziu (nádor, ranu,  vyrážku, pľuzgier, vred), ktorá sa objavuje na hlave. Lv 13:29: Ak má muž alebo žena léziu na hlave . . . Erupcia malomocenstva na hlave je spôsobená sebapýchou a aroganciou, na rozdiel od malomocenstva [...]

Vyhradený Obsah

14.04.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top