Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Dvaja ako jeden

25.10.2021|

Muž a žena sú dve polovice jedného celku. Kto sa  už skutočne do hĺbky zadíval do Písma videl, že Biblia nepozná muža a ženu (v manželstve) ako dve samostatné bytosti. Preto si musia obaja dávať pozor na svoje správanie, aby neurážali [...]

Zaujatosť a protekcionizmus

24.10.2021|

Protekcionizmus a Božia voľba ani zďaleka nie sú to isté. Javia sa takými len telesným, t.j.nespasenými ľuďom, ktorí neprijali Ducha Svätého Boha. Ak si Boh niekoho vyvolí, hľadí vždy na srdce - na dušu človeka. Nie na jeho výzor, ani úctu u [...]

Piate prikázanie

23.10.2021|

Ako rodičia, sme zástupcami Boha pre naše deti. Preto je našou povinnosťou žiť život hodný Jeho cti. V konečnom dôsledku zodpovednosť za dodržiavanie tohto prikázania padá na dieťa. Ale sú to rodičia, kto plnením svojich povinností voči Bohu, jednoznačne kladie základ pre [...]

Protest

23.10.2021|

Nehádaj sa s tými, čo sa hnevajú na Boha. Ani sa ich nesnaž utíšiť. Nechaj Boha počuť ich krik a odpovedať im. Gn 18,25: Či Sudca celej zeme nevykoná právo? Sú ľudia, ktorí sa hnevajú na Boha za všetky tie hrôzy [...]

Desiate prikázanie

22.10.2021|

Ľudia, najmä tí, ktorí chcú dosiahnuť zisk, využívajú túžby ľudskej povahy. Pomocou rôznych psychologických trikov presviedčajú verejnosť, aby kupovala produkty, ktoré už zdanlivo majú všetci ostatní. Chcú, aby sa ľudia, ktorí odmietajú podliehať reklamám a odolávajú opičeniu sa po ostatných, cítili [...]

Abrahámov konečný test

22.10.2021|

Urob dnes niečo, čo nie je o tebe. Uteč sám pred sebou. Keď Boh požiadal Abraháma, aby vzal svojho syna, svojho jediného syna, syna, ktorého miluje, Izáka, a pozdvihol ho ako obetu na vrchu, Boh povedal: „Prosím“. Povedal: "Prosím, postav [...]

Pozor na pokrytectvo!

21.10.2021|

Zažil už niekto na Zemi aspoň chvíľu pokrytectva? Žiaľ, mnohí ho žijú celý život. Výraz "pokrytec" mal pôvodne neutrálny zmysel ako „niekto, kto odpovedá“ a pokrytectvo znamenalo „odpovedať“. Tieto výrazy pôvodne slúžili na bežný tok otázok a odpovedí v rozhovore alebo diskusii. [...]

S každou životnou výzvou dostávaš skryté sily.

21.10.2021|

Abrahám počas svojho života absolvoval desať skúšok. Prečo ho však Boh potreboval vyskúšať? Veď Boh jediný vie najlepšie, čo je v ľudskom srdci. Ale keď ťa Boh vyzve, samotná výzva ťa pozdvihne vyššie, oveľa vyššie, na miesto, kam by si sa [...]

Následky nevery Bohu

20.10.2021|

Vzhľadom na varovanie obsiahnuté v Hebr 10:35-39, kapitola 11 stavia čnosť viery do priameho protikladu k hriechu nevery tým, že odhaľuje, čo nevera spôsobila. V tejto kapitole čítame, že veriaci Židia sa v skúškach, ktoré na nich dopadli, stiahli v strachu, [...]

Buď Chodiaci s Bohom

19.10.2021|

Veriaci chodia s Bohom, modlári iba do kostola. Chodiť teda možno nielen s naším vyvoleným, či vyvolenou, ale aj s Bohom. Písmo dokonca učí, že toto chodenie s našim Bohom, je prikázaním. A nie náhodou. Hebr 11,5: Vierou bol Henoch vzatý [...]

Vyvolení z Milosti

19.10.2021|

Byť vyvolený znamená, že ti bol daný väčší cieľ, ako si ty sám. Preto v Písme čítame: Gn 21:4; Abrahám obrezal Izáka, svojho syna, keď mal osem dní. Tento verš je oveľa väčší a hlbší, než sa na prvý pohľad zdá. [...]

Priprav sa stretnúť Boha!

18.10.2021|

Kristus varoval farizejov: „Božie prikázania zavrhujete a držíte sa ľudských tradícií“. Napríklad Vianoce a Veľká noc sú IBA ľudské tradície, ale sú to lži. Čo sa stane, ak si človek pokúšajúci založiť náboženstvo zmieša klamstvo s Božou pravdou? Spomeň si na Boží [...]

Go to Top