Prehľad Svedectiev2019-01-02T17:36:01+01:00

Prehľad Svedectiev

Prikázanie Čestnosti a Úprimnosti

26.05.2022|

V jedom zo svojich žalmov Dávid opisuje človeka, v ktorom niet vôbec žiadnej falošnej cesty, žiadnych pretvárok, žiadneho klamstva, žiadnych klebiet, ľstivosti ani pokrytectva. Nevytvára prázdne priateľstvá, ani nevyslovuje márne komplimenty. Jeho srdce, ruka a jazyk sú vo viere a praktizovaní [...]

Kým sa chváliš?

25.05.2022|

O nás... Niet nikoho, na koho by sme mohli byť pyšní. Kto sa chváli, nech sa chváli v Kristovi, t.j.že je Kristov (viď 1Kor 1:31). Na sebe musíme tvrdo pracovať. S trpezlivosťou a priateľskosťou môžeme s Božou pomocou zvíťaziť vo všetkom. [...]

Žiaden Súkromný Výklad!

24.05.2022|

Štyri evanjeliá nám poskytujú základ pre pochopenie mnohých aspektov kresťanstva. A život Ježiša Krista nám ukazuje, ako máme žiť. Jeho učenie rozširuje a dáva ducha zjavenia Boha v Starej zmluve. V proroctve na Olivovej Hore Ježiš stavia rámec, na ktorom môžeme porozumieť [...]

Svetlo

23.05.2022|

V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je to dobré. Všetko, čo potrebujeme, je trochu svetla, aby sme vedeli, kam ktorá vec patrí. Zákon je svetlo. Prečo sa Boží Zákon porovnáva so [...]

Vnútorný Hlas

22.05.2022|

Vo vnútri slov je príbeh. Vo vnútri príbehu je myšlienka. Vo vnútri myšlienky je veľké svetlo, Vo vnútri svetla je Boh. Existuje vonkajší svet a existuje vnútorný svet. Čo ako hlboko prenikneš, čo ako vysoko dosiahneš, vo vnútri vždy niečo dýcha. [...]

Ilúzia zlyhania

21.05.2022|

Život bol stvorený, aby ťa niesol vyššie a vyššie. Nič, čo môžeš urobiť, to nemôže zastaviť. Život na tejto zemi stojí za to – každý jeho okamih. Naozaj: Oplaci še žic! Nie je možné, aby ti Boh vdýchol život, a napriek [...]

Odraz nahor

20.05.2022|

Pád je Nebeský spôsob, ktorý ti umožní povzniesť sa neporovnateľne vyššie. Noc prichádza pred dňom, bolesť pred potešením, zmätok pred múdrosťou. Rovnakým spôsobom bol vytvorený aj tento svet: cesta vpred neexistuje bez prvého kroku späť. Tak je to so všetkými tvormi. [...]

Báť sa Boha a dodržiavať Jeho Prikázania

19.05.2022|

Vláda kráľa Šalamúna je skôr horkosladká. Bol tu, najmúdrejší muž, aký kedy žil, vládol mocnému a bohatému národu v pokoji, no dôkaz, ktorý zbierame z Písma, je, že jeho štyridsaťročná vláda bola predohrou katastrofy. 1Kr 11,42: A čas, keď Šalamún vládol [...]

Kresťanským Podnikateľom

18.05.2022|

Dovoľ mi svedčiť ti o Božej moci a pomoci v svedectve, ktoré tebou, kresťanský podnikateľ, isto a možno riadne zatrasie. Ale to iba preto, aby ťa zbavilo prekážky, ktorá ti bráni vidieť Boha a naozaj prijať všetko to požehnanie, ktoré pre teba [...]

Boh Sľubuje; Boh Naplní

18.05.2022|

Boh povedal Mojžišovi, že Synovia Izraela musia nechať svoje polia v krajine Izrael ležať ladom celý jeden rok po tom, čo ich šesť rokov obrábali. Aby im to umožnil, Boh povedal, že „prikáže požehnanie“ úrody šiesteho roku, čím zabezpečí, že pôda bude [...]

Naša Jedinečnosť a Čas

17.05.2022|

Súc znovuzrodení (viď Jn 3:3.5), sme jedineční kvôli tomu, Kto nás vlastní, pre cenu, ktorú zaplatil, aby nás vykúpil od nášho bývalého vlastníka, a v tom, že my, kúpené vlastníctvo Boha, Ho máme oslavovať svedectvom nášho života. V kontexte Efezanom 1:14 [...]

Skok z Neúspechu

16.05.2022|

Zlyhanie poskytuje príležitosť urobiť neočakávané. Všetko v živote je krok vpred (viď Rim 8:28); všetko má zmysel. Ide len o to, že existujú dva spôsoby, ako sa pohnúť vpred: chôdza a skákanie. Keď kráčaš, necháš jednu nohu na svojom mieste, zatiaľ [...]

Go to Top