Štúdium Slova2018-12-30T20:52:18+01:00

Štúdium Slova

Dôverný vzťah s Duchom Svätým

30.12.2018|

Dôverné kráčanie s Duchom Svätým nie je niečo jedinečné len pre niekoľko nadšených veriacich. Ani náhodou! V skutočnosti by mal byť každý veriaci kresťan hladný a smädný, túžiaci celou bytosťou po Božej prítomnosti. Ako píše žalmista: “Blažený, komu sa odpustila neprávosť a [...]

error: Copying disabled