Vzťahy2018-12-30T20:57:26+01:00

Vzťahy

Špekulácia

30.12.2018|

Naše myšlienky plynú ako voda z kopca. Pokiaľ si nie sme vedomí toho, čo máme na mysli, naše myšlienky blúdia, vedúc nás po veterných cestách, cez tmavé lesy. Takto strácame perspektívu, začneme špekulovať a asi do siedmych sekúnd dôjdeme k strašným záverom. [...]

Ľahostajní a bez vášne

30.12.2018|

Myslel som na posledný príbeh zo života proroka Elizea. V tom čase bol kráľom Izraela Jóaš a išiel navštíviť Elizea v jeho chorobe. Vedel, že bez pomoci tohto veľkého proroka by budúcnosť Izraela bola hmlistá. Nepriatelia sa blížili z každej strany, pripravení zabíjať. [...]

Pravá dobrota

30.12.2018|

Väčšina kresťanov si veľmi hlboko želá byť známy ako milostivý, láskavý, trpezlivý a odpúšťajúci. Cítime, že Ježišovi naše najlepšie správanie akosi "dlhujeme". Ešte viac to platí pre tých z nás "v službe", ktorých životy sú verejne pripojené k Ježišovi. Niektoré motívy, ktoré [...]

Otcovia, vám píšem

30.12.2018|

Svojím nasledujúcim svedectvom a osobnou skúsenosťou sa obraciam ku všetkým, ale predovšetkým k tým, ktorí majú ako prví zodpovednosť pred Bohom za manželstvá, rodiny, deti, spoločenstvá, cirkvi a za všetok zverený, Boží ľud. Mená zámerne pozmením, lebo mojím cieľom nie je nič iné, [...]

… a tvoja krajina dostane manžela

30.12.2018|

Všetko sa začalo úplne prvým stretnutím s Ježišom v mojom živote. Po ňom prišlo manželstvo - zvonka opatrené pečiatkou farského úradu, znútra presným opakom Božej vôle. A ani nie rok na to prišiel syn a po ňom nasledoval rozvod. Otrasenú ako osiku [...]

error: Copying disabled