Aby si neoslepol

13 JÚNA 2020
Rimanom 9,18 hovorí: Tak teda, komu Pán chce, tomu Pán prejavuje milosrdenstvo, ale koho Pán chce, toho Pán zatvrdí.

Boh nielenže dáva dary tým, ktorí sú predmetom Jeho láskavosti, ale aj zatvrdzuje a/alebo zaslepuje tých (Rim 11:7), ktorí sa stali nepriateľmi Jeho milovaných. Uvedom si, čo urobil s faraónom, keď vykúpil Izrael z Egypta. Pochopiť fakt, že Boh skutočne zatvrdí niekoho srdce, aby sa stal nepriateľom Boha alebo Jeho ľudu, je pre nás niekedy ešte zložitejšie, než pochopiť, že Boh jedného darmi zhŕňa a iného nie. Pretože Boh je pri prejavoch svojej suverenity neviditeľný, ľudia často kladú príliš veľkú váhu na skutky človeka (alebo svoje vlastné) a príliš málo na Božiu milosť voči nám, keď sa v našich životoch napĺňa Jeho plán.

Najnovšie príspevky