Adam, Eva, rodinné prídavky a my

13 FEBRUÁRA 2020
Je možné Bohu úplne, vo všetkom a bezvýhradne dôverovať? Ako sa to dá naučiť? Takto:

Mnohí sa dnes plašia za prácou, len aby zarobili peniaze, lebo ich odmalička rodičia učili, že bez peňazí niet ničoho, je tak? Takto ale títo pomýlení rodičia svoje deti učia iné evanjelium, ktorého odkazom je: “Na počiatku stvoril Boh peniaze.” Práve preto, ak dnes človek povie, že nie je otrokom systému, je prinajmenšom “divný”, je tak?

Takéto evanjelium je jednoznačne nezmysel a lož, ktorú človek prijal iba preto, že sa nad faktami minulosti, ani vlastného života, nikdy sám nezamyslel.

Nech je však zvelebený Boh, ktorý nás v Mt 6,33 učí dokonalú pravdu:

“Ty hľadaj najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a toto všetko (rozumej všetky prostriedky pre tvoj život, platenie faktúr za všetko atď.) ti bude PRIDANÉ NAVYŠE.”

Toto je skutočná pravda Božieho Slova. A keďže Boh je Pravda sám, nemôže klamať. Čo tým teda chce Boh povedať? Toto:

“Ako je tu najprv dieťa a až potom rodinné prídavky, tak musíš aj ty, človeče, vo svojom zmýšľaní a svedomí, ostať verný dôvere vo mňa, tvojho Boha Otca ako moje dieťa, aby som ti ja, tvoj nebeský Otec dokázal, že sa o teba starám naozaj vo VŠETKOM.”

Adam a Eva chceli prirýchlo dospieť a to sa im vypomstilo – museli opustiť Bohom DAROVANÉ istoty a prirýchlo si ísť zarábať sami. Nehovoriac o tom, že si najprv museli sami nájsť prácu. Spoznávaš sa?

Prijatie prevrátených hodnôt vždy prináša stratu nevinnosti – detstva v srdci. Takto človek stráca aj domov, aj prídavky aj všetky ostatné, životné istoty a toto zvrátené evanjelium a nezrelé správanie odovzdáva nezrelý Adam a Eva všetkým nezrelým po sebe. A úplne zbytočne. Lenže malé deti nevedia, ako zarábať peniaze, preto sú vykorisťované. A presne tak je systémom vykorisťovaný aj každý nezrelý Adam a Eva, a ešte to – prevrátene – nazývajú “sloboda”. Či nie je tak?

Najnovšie príspevky