Ako hovoriť k faraónovi

9 JANUÁRA 2024
Boh potom dal Mojžišovi a Áronovi konkrétne pokyny, ako hovoriť s faraónom.

Ex 7:1: Boh povedal Mojžišovi: Dávaj pozor! Urobil som ťa pánom nad faraónom.

Účelom Mojžišových úctivých, no ráznych prejavov k faraónovi bolo zlomiť sily zla, keď boli ich sily najsilnejšie.

Podobne sú v našich životoch chvíle, keď sa zdá, že naši vnútorní „faraóni“, t. j. naše zvieracie pudy, majú navrch. V takých časoch je najlepším spôsobom, ako prekonať tieto pudy, nasmerovať nášho vnútorného „Mojžiša“ – pokánie a použiť ho spolu s Božím Slovom proti nim a tak ich poslať, kam patria.

To isté platí o našej misii postaviť sa proti negativite vo svete ako celku. Samozrejme, Božie posolstvo musíme vždy sprostredkovať príjemným a pokojným spôsobom, tak ako Boh prikázal Mojžišovi, aby sa s úctou obrátil na faraóna.

Ale zároveň musíme pristupovať k našim „faraónom“ odvážne, bez strachu a rázne. Ak zostaneme verní Božiemu posolstvu, môžeme zlomiť moc Temnoty a pomôcť priniesť svetu Božiu Spásu.


Najnovšie príspevky