Ako hovoriť s faraónom

22 JANUÁRA 2023
Boh potom dal Mojžišovi a Áronovi konkrétne pokyny, ako hovoriť s faraónom. A rovnaké pokyny Boha platia aj pre nás – Kresťanov posledných čias.

Ex 7:1: Boh povedal Mojžišovi: Pozor! Urobil som ťa pánom nad faraónom.

Účelom Mojžišových úctivých, no ráznych prejavov k faraónovi bolo zlomiť sily zla, keď boli tieto sily najsilnejšie. Pre nás to znamená používať moc vyhlasovania spôsobom, ktorý nás naučil Ježiš.

Podobne sú v našich životoch chvíle, keď sa zdá, že naši vnútorní, aj vonkajší „faraóni“, t. j. naše zvieracie pudy, majú navrch. V takých časoch je najlepším spôsobom, ako prekonať tieto pudy, aj desivé myšlienky a nasmerovať nášho vnútorného „Mojžiša“ odvrávať im a ponižovať ich, t.j.prikazovať im vrátiť sa na svoje miesto, pravdou Božieho Slova (viď Vládna modlitba).

Vyhlasuj ju však s pokorou pred Bohom, vedome, vediac a uvedomujúc si, čo Slovo, ktoré ti vychádza z úst PRÁVE KONÁ, a že ono sa k Nemu nevráti naprázdno, ale SPLNÍ, čo si Boh želá.

To isté platí o našej misii postaviť sa proti negativite vo svete ako celku. Na to sme vybavení mocou z Výsosoti a mocou vyhlasovania. Samozrejme, Božie posolstvo musíme vždy sprostredkovať príjemným a pokojným spôsobom, tak ako Boh prikázal Mojžišovi, aby sa s úctou obrátil na faraóna, čo znamená, že žiadne nadávky duchom, ani ľuďom nie sú na mieste.

Ale zároveň musíme pristupovať k našim „faraónom“ nebojácne a rázne – presne ako náš Veliteľ Ježiš. Ak zostaneme verní Božiemu posolstvu a Jeho spôsobom, môžeme zlomiť moc temnoty – doslova ju zdrviť na prach (viď Ž 18) a pomôcť priniesť svetu Božie vykupiteľské svetlo.

Najnovšie príspevky