Ako Rozžiariť Svet

14 FEBRUÁRA 2024
Potom Boh prikázal ľuďom, aby vyrobili zdobený, sedemramenný zlatý svietnik.

Ex 25:31: A spravíš Svietnik ...

Učí nás, že Mojžiš nerozumel všetkým Božím pokynom, ako vyrobiť svietnik, a tak mu Boh ukázal obraz ohnivého svietnika. Ale aj tak bol svietnik pre Mojžiša stále príliš komplikovaný, aby si ho dokázal predstaviť. A tak mu Boh povedal, aby jednoducho hodil zlato do ohňa a svietnik sa vytvoril zázrakom.

Okrem fyzickej konštrukcie svietnika bolo pre Mojžiša ťažké pochopiť, ako môže takýto fyzický objekt šíriť svetlo Božieho vedomia do vonkajšieho sveta. Tým, že Boh ukázal Mojžišovi zlatý svietnik, v ňom vyvolalo jeho váhanie. Boh mu povedal, že používanie fyzických predmetov na šírenie Božieho svetla vo svete je pre nás nemožné urobiť samým. Preto povedal Mojžišovi, aby hodil zlato do ohňa a že svietnik vytvorí sám.

Podobne aj od nás Boh vyžaduje, aby sme všetky naše hmotné skutky a majetok premenili na zdroje Božieho svetla, ale tiež s vedomím, že to nemôžeme urobiť sami. Všetko, čo Boh žiada, je, aby sme to všetko hodili do ohňa našich sŕdc – t.j. aby naša láska k Nemu prenikla do všetkého, čo robíme – a On zázračne urobí zvyšok.

Najnovšie príspevky