Ako sa modliť, aby sa Neuzákonil hriech

9 JÚLA 2021
Všetci sme dnes svedkami toho, ako sa úradníci v správe štátov – nie vladári, lebo Vládcom celého stvorenia je len Boh – snažia zopakovať nezmysel Babylonskej veže.

Presne tak, ako sa ľud už na úsvite ľudskej spoločnosti snažil byť “nezávislý” od Boha a zabezpečiť sa pred ďalšou celosvetovou potopou, tak sa dnešní úradníci štátov snažia očkovaním sami “zabezpečiť” proti ďalšej nákaze. Ale to sa NESTANE. Ako to môžem tak smelo povedať? Jednoducho:

Žiaden z politikov nedostal od Boha autoritu prorokovať, ani vládnuť nad ľuďmi v jeho krajine. Dostali len autoritu spravovať krajinu. Preto sa ich rozhodnutia NESTANÚ a ŽIADNE povinné očkovanie proti corone sa do zákona nedostane. A navyše, Božím Synom a dcéram je daná od Boha autorita MARIŤ SATANOVE SKUTKY. Preto 🙂

Hm, dobre. Vieme, že NIE JE Božou vôľou, aby sa očkovanie proti corone zákonom nanútilo všetkým, lebo Ochrancom ľudského života je len Boh sám. Toto je fakt. Ale kde je dôkaz? V Písme: keďže v ňom ŽIADNEHO proroctva o povinnom očkovaní proti corone niet, a aj to o corone hovorí, že tu bude len päť mesiacov, stačí nám – veriacim v Krista – poslúchnuť Boha v tomto:

1Tim 2,1-4: Preto naliehavo žiadam, aby sa predovšetkým konali modlitby a príhovory a vzdávali sa vďaky za za celé ľudstvo, Za kráľov zeme a za všetkých, ktorým bola zverená autorita, aby sme mohli viesť život v odpočinku vo všetkej zbožnosti a Nebeskej úcte. Toto je dobré a prijateľné pred Pánom, naším Vysloboditeľom, ktorý chce, aby všetci ľudia mali Spásu nášho Boha a prišli k poznaniu Pravdy.

Hebr 13,7: Pamätajte na svojich predstavených, rešpektujte a vážte si tých, ktorí vám hlásali Božie Slovo; a vzhľadom na koniec ich života, napodobňujte ich vieru.

Kto sú podľa Boha naši skutočne predstavení? Tí, ktorí životom dokazovali vernosť Bohu, nie politickej strane. O tých politických Božie Slovo hovorí, že sa za nich musíme prihovárať a modliť, lebo ak to robiť nebudeme, budú robiť úbohé, nezmyselné, a hriešne rozhodnutia, ktorými poškodia nielen krajine, ale aj jej obyvateľom, sebe aj svojim potomkom. A toto sa nemá stať NIKOMU z nás. Na nás je MILOVAŤ našich nepriateľov a MODLIŤ sa za tých, čo nás bezdôvodne nenávidia a prenasledujú nás a aj inak nás zneužívajú a utláčajú. Presne to sa tu deje.

Preto sa teraz, keď vlády štátov špekulujú o povinnom očkovaní obyvateľov, všetci my, ktorí poznáme Božiu vôľu a zámer s ľudstvom modlime takto:

Drahý Ježiš,

Ty Jediný si zvrchovaný Vládca národov,
Ty si Kráľ nad kráľmi a Pán nad Pánmi,
ktorého vláda je večná a vo všetkom spravodlivá.
Ty si Boh, ktorý sa zľutúva nad hriešnymi ľuďmi,
aby sa kajali, aby si ich nemusel trestať.

Zmiluj sa preto teraz nad nami všetkými, nad našimi otcami,
aj všetkými obyvateľmi zeme
a odpusť nám našu vierolomnosť,
nezáujem o Teba a Tvoje dokonalé zámery s nami.

V Mene Ježiša Krista ťa my, Tvoj ľud, prosíme,
zopakuj, Pane a Bože náš svoje obrovské znamenia a zázraky,
aké si konal aj v Babylone.

Lebo tak, ako sa ľudia už vtedy rozhodli hrešiť odmietnutím Teba
a sami sa chceli zabezpečiť vežou proti ďalšej potope,
tak sa aj teraz najslabší medzi nami,
tí, ktorým si Ty dočasne zveril správu krajín,
zjednocujú v snahe postaviť bezbožnosť a hriech za zákon Tvojmu ľudu.

Preto prosíme Teba, ktorý jediný si Skalou aj Vežou útočišťa,
jediný Vládca nad všetkými,
ktorý si aj po stvorení láskavo všíma
všetko nepatrné na nebesiach aj na zemi,

Zmiluj sa nad nami Pane a ZMÄŤ A ROZDEĽ JAZYKY VŠETKÝCH,
čo zamýšľajú uzákoniť bezbožnosť,
a daj, aby si navzájom nerozumeli,
aby sa medzi národmi nešíril hriech a bezbožnosť,
aby Tebou vykúpený ľud nezhrešil,
aby si neprišiel a neudrel zem kliatbou.

Zmiluj sa nad nami všetkými,
a zvlášť nad tými,
ktorým si ty dočasne prepožičal autoritu nad krajinami zeme,
a zachráň nás všetkých od ich bezbožnosti.

Rozpamätaj sa na svoje nesmierne milosrdenstvo,
Ty, milosrdný Bože, ktorý si Bohom veľkého zľutovania,
nesmierne láskavý a veľmi dlho zhovievavý,
a trpezlivý s nami, aby sme sa kajali.

Zabráň šialenstvu kráľov, sudcov, správcov i ľudu celej zeme,
aj každému pohoršeniu tvojho ľudu,
veď Ty jediný si náš Vykupiteľ,
Ty jediný si náš Spasiteľ, Ty Jediný si náš Vysloboditeľ,
a naozaj niet iného mena, okrem Mena Ježiš,
v ktorom by sme mali byť spasení.

Len Ty sám, drahý Ježiš, si nás oslobodil od zákona smrti
svojou sebaobetavou láskou
a svojou Krvou si zpalatil za našu slobodu,
ktorú sa nám snažia zákonom hriechu ukradnúť.

Otče náš, ktorý si Vládcom celého vesmíru
a ktorý ako Jediný vládneš vo všetkých ľudských situáciách,
buď nám milostivý
a pre seba samého
a pre svoju slávu povstaň na našu záchranu,
nech sa nepovyšuje človek, stvorený zo zeme.

Vo všetkom, aj v situácii s nákazou vo svete,
nech sa deje IBA Tvoja vôľa,
nech príde vláda Tvojho Kráľovstva! Amen.

Najnovšie príspevky