Ako to naozaj je

9 NOVEMBRA 2022
Kroky človeka sú ustanovené Bohom.

Každý, kto je Kristov, má v živote duchovné poslanie – zamestnávať sa stavebným dielom, robiť Bohu „príbytok“. Každý, bez ohľadu na svoju lokalitu alebo miesto, musí vyčerpávajúcim snažením hľadať duchovné živobytie so všetkou intenzitou svojich síl, rovnako ako hľadá materiálne živobytie.

Je to tak preto, že ako sa uzatvára vyššie uvedený verš „chce Božiu cestu“.  Ako je napísané o Abrahámovi: “Lebo ho poznám a milujem, lebo atď. a oni budú zachovávať Božiu cestu.”  Existujú dve „cesty“:

Cesta prirodzenosti a cesta, ktorá presahuje prirodzenosť. Boh stvoril vesmír takým spôsobom, že sa v očiach človeka, že sleduje daný zákon prírody; toto je “cesta” Boha. Náuka Biblie a prikázania sú „cestou“ Boha, ktorá vťahuje to, čo presahuje prirodzenosť, do prirodzeného. Na základe tohto (správania Izraela) Boh obdarúva Izrael z toho, čo je nadprirodzené, do prirodzeného.

Najnovšie príspevky