AKTIVITY

V tejto rubrike nájde “to pravé orechové” skutočne každý záujemca o poznanie najpredávanejšej knihy všetkých čias — Biblie. Týmto spôsobom chceme rodákom z Prešova, ale nielen im, priblížiť nielen korene viery v slovách Všemohúceho Boha, ale aj zveľadiť naše kultúrne dedičstvo — kultúru pravdy, lásky, spravodlivosti, skromnosti a tej skutočnej, pravej radosti zo života.

Naše literárne podujatia sú a budú vždy zamerané na postupné oboznámenie širokého publika so všetkými šesťdesiatimi šiestimi knihami miniatúrnej knižnice, zvanej Kniha kníh, alebo Biblia.

V prvom ročníku sme poznávali knihu Genezis a príbeh Siedmich Dní Stvorenia, ale pre veľký záujem sme ho museli opakovať a pridať k nemu aj Doktríny Ježiša Krista a knihy obsahujúce modlitby.

Druhý ročník bude špecifický práve poznávaním najtajomnejšej knihy Biblie – Zjavenia Apoštola Jána. O tom, čo má táto vyše 2000-ročná kniha spoločné s našou modernou dobou, sa dozvieš na podujatí nazvanom Sedem Poľníc Zjavenia.