AKTIVITY

V tejto rubrike nájde “to pravé orechové” skutočne každý záujemca o poznanie najpredávanejšej knihy všetkých čias — Biblie. Týmto spôsobom chceme rodákom z Prešova, ale nielen im, priblížiť nielen korene viery v slovách Všemohúceho Boha, ale aj zveľadiť naše kultúrne dedičstvo — skutočnú kultúru pravdy, lásky, spravodlivosti, skromnosti a tej skutočnej, pravej radosti zo života.

Naše literárne podujatia, semináre, školenia aj kurzy sú a budú vždy zamerané na postupné oboznámenie širokého publika so všetkými šesťdesiatimi šiestimi knihami miniatúrnej knižnice, zvanej Kniha kníh, alebo Biblia. Cieľom nie je prozelytovať. Nie sme náboženská skupina a žiadne náboženstvo neučíme ani neponúkame.

Vítaní sú všetci ľudia dobrej vôle bez ohľadu na pozadie a náboženské presvedčenie.

Našim cieľom je informovať o Pravde, prebúdzať duše k životu, odovzdávať posolstvo múdrosti, radosti a nádeje a to Slovom, obrazom a každým možným spôsobom.