Genezis v Sabinove

17 FEBRUÁRA 2023

Nech je zvelebený Boh, ktorý otvoril  dvere nášmu Prvému ročníku Literárneho podujatia Genezis, s témou Sedem Dní Stvorenia a z Ktorého milosti sme 4.10.2022 ohlasovali Slová Večného Života v Sabinovskej väznici. Presne podľa Jeho Slova:

Iz 61,1-4: Svätý Duch Pána Boha je na mne, pretože ma Pán pomazal, aby som kázal radostnú zvesť pokorným; On ma poslal obviazať zlomených v srdci, ohlásiť zajatcom slobodu a otvorenie väzenia tým, ktorí sú spútaní; Ohlásiť rok Pánovej priazne a milosti a Deň Pomsty nášho Boha; potešiť všetkých smútiacich; Darovať Smútiacim Siona, dať im veniec z kvetov namiesto popola, olej radosti namiesto smútku, odev chvály namiesto ducha ťažoby; aby sa mohli nazývať Duby Spravodlivosti, výsadba Pána, aby bol On oslávený.

Všetkým ďakujeme za modlitby na Pánov úmysel aj knižné dary pre internovaných!