Pripravované

Pane, nauč nás modliť sa

Dovoľ mi pár otázok:

  • Vieš sa modliť? Nie, nemyslím tým recitovanie básničiek z kníh ani brožúrok.
  • Omrzeli ťa nekonečné modlitby bez výsledku?
  • Chceš sa zhovárať s Bohom tak, že Ho počuješ, rozumieš Mu a vedieš s Ním v dialóg ako Abrahám?
  • Chceš aj ty vidieť ovocie tvojich modlitieb?

Tak potom je tento kurz práve pre teba!

Kurz plánujeme v čase od 28.10 do 30.10.2022 a o jeho cene a detailoch ťa budeme informovať v najbližších dňoch.

Jeho obsahom bude všetko, čo sa rozhovoru s Bohom týka, vrátane siedmych zjavení modlitby – špeciálne náuka najmocnejšej z modlitieb: Príhovoru a modlitba, modlitba a modlitba

Zámerom  kurzu je pomôcť ti pochopiť ČO aj PREČO a naučiť ťa modliť sa efektívne, nie spraviť z teba modliaci sa stroj. Cieľom je, aby sa aj na tebe splnilo Božie prisľúbenie: Aby ste boli VŽDY a VO VŠETKOM VYSLYŠANÍ. 

Kurz, na ktorom sa umodlíš do Nebies, je pre všetkých, ktorí majú pokoru uznať jednoduchú pravdu:

Ak už prví apoštoli prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, potom je jasné, že sa to od Neho potrebuje naučiť aj veriaci posledných čias.

Ohlásenie Spásy Zajatcom

Nech je zvelebený Boh, ktorý otvoril  dvere nášmu ohlasovaniu Evanjelia Vykúpenia a z Ktorého milosti sme 4.10.2022 ohlasovali Slová Večného Života v Sabinovskej väznici. Presne podľa Jeho Slova:

Iz 61,1-4: Svätý Duch Pána Boha je na mne, pretože ma Pán pomazal, aby som kázal radostnú zvesť pokorným; On ma poslal obviazať zlomených v srdci, ohlásiť zajatcom slobodu a otvorenie väzenia tým, ktorí sú spútaní; Ohlásiť rok Pánovej priazne a milosti a Deň Pomsty nášho Boha; potešiť všetkých smútiacich; Darovať Smútiacim Siona, dať im veniec z kvetov namiesto popola, olej radosti namiesto smútku, odev chvály namiesto ducha ťažoby; aby sa mohli nazývať Duby Spravodlivosti, výsadba Pána, aby bol On oslávený.

Všetkým ďakujeme za modlitby na Pánov úmysel!