Aktivuj Pohľad, alebo Modlitbu

30 DECEMBRA 2018
Ako kresťanom nám bolo znovu a znovu povedané, že Boh je všemohúci. A skutočne, Boh je naozaj Bohom štyristo miliárd sĺnk. Bolo nám povedané, že Boh je aj suverénny. A skutočne je. Možno z úcty sme prijali myšlienku, že v prípade, že sa chystá konať, že bude konať rýchlo. BUM. Zapnuté. (Ak sme úprimní, myslím, že sme tento pohľad prijali preto, že sme si mysleli, že nás to zbaví namáhavej modlitby.) Ale je takýto pohľad na Boha tým, čo vidíme v toľkých biblických príbehoch?
  • Je jasné, že Boh Petra nevyslobodil z väzenia tak, žeby bol stlačil nejaký gombík. Cirkev sa za jeho oslobodenie musela “vytrvalo” modliť; modlitba pokračovala do noci.
  • Ani nezapol gombík, aby pršal sľubovaný dážď za Eliáša. Eliáš musel vyjsť až na vrchol hory a tam sa modlil osem kôl modlitby príhovoru.
  • Boh poslal anjela Danielovi v prvý deň modlitby, ale tomu trvalo tri týždne, kým prerazil.
  • Boh “neprepol” Jozefa, Máriu a Ježiša do bezpečia v Egypte – aj k nim musel prísť anjel; museli utiecť v noci.

Už chápete? Modlitba nie je len prosiť Boha, aby niečo urobil a čakať, až to spraví.

Modlitba príhovoru často trvá dlho.

A to si žiada opakovanie, opakovane sa prihovárať a vyhlasovať. (Eliášovi to trvalo osem kôl).

Preložené a publikované s láskavým dovolením Johna Eldredgea (Ransomed Heart Ministries).

Najnovšie príspevky