Balám

18 JÚLA 2022
Najvzácnejšie poklady života sú často pochované v jeho najtemnejších jaskyniach.

Naše najväčšie požehnania nevyslovil Mojžiš, ani Dávid. Ani Boh sám ich nevyslovil.

Boh ich prikázal vysloviť zlému čarodejníkovi, najatému na kliatbu.

Najbrilantnejšie diamanty sa ukrývajú v najhlbších útrobách zeme;

najintenzívnejšie požehnania v najtemnejších jaskyniach života.

Najnovšie príspevky