Bázeň pred Bohom

17 FEBRUÁRA 2023
Strach z Boha je veľmi oslobodzujúce prikázanie.

Mysli na to takto: Dve sily pripravujú pôdu pre tvoj čas na tejto zemi: Láska a strach. Najmenšie veci v živote sú tie, ktoré miluješ a ktorých sa najmenej bojíš; veľké veci, tie, ktoré miluješ a ktorých sa najviac bojíš.

Láskou si vytyčuješ ciele. Strachom sa obmedzuješ — blokuješ — zatváraš do väzenia.

Ten, kto sa bojí zlyhania, je zotročený a neschopný riskovať. Ten, kto sa bojí druhých, je už vylúčený zo svojho vlastného ja. Ten, kto sa bojí života, nemá priestor na dýchanie.

Biblia nás oslobodzuje vyhlásením, že existuje len JEDEN, Ktorého sa treba báť – nie zlyhania, nie ostatných, dokonca ani samotnej smrti. Jediný, koho sa treba báť, je Ten, ktorý stojí za a predsa vo všetkých veciach, Ten, Ktorého nazývame Boh.

Čo je to za strach? Môže to byť jednoduchý strach, že: “Ak budem robiť veci, ktoré sa Mu nepáčia, následky nebudú dobré.” Alebo – pre toho, kto je citlivý na lásku k Bohu vrodenú v jeho duši – je bázeň strachom z odlúčenia od tejto Lásky a jednoty, ako malé dieťa, ktoré sa bojí byť oddelené od svojich rodičov.

Pre tých, ktorí uvažujú o Božej nekonečnej veľkosti a zázrakoch Jeho stvorenia, je strach pocitom bázne a úžasu, ktorý spontánne ovplyvňuje všetky zmysly a posúva život na úplne novú úroveň.

Niekedy je slovo „úcta“ výstižnejším popisom; niekedy slovo „úžas“. Vo všetkých týchto formách strachu je však jedna spoločná niť: Uvedomenie si reality mimo tvojej vlastnej, ktorá definuje a riadi všetko, čo robíš. Takýmto spôsobom je každá forma skutočného strachu z Boha únikom z hraníc tvojho vlastného ega, aby si sa ponoril do väčšieho celku – únikom, ktorý ti nemôže poskytnúť najväčšia láska. Lebo láska je komentár k povahe toho, kto miluje, zatiaľ čo strach, hrôza a úžas sú výlučne o Tom, Koho sa bojíš.

Čo ak nemáš zmysel pre zázrak, alebo bázeň, či dokonca strach? Každý deň si môžeš nájsť čas na to, aby si premýšľal o svojom vzťahu s Bohom, aby si si naplno uvedomil Jeho úžasnú a milujúcu prítomnosť. Akonáhle toto vedomie nájde pevné miesto v tvojom srdci, všetko, čo robíš, zapadne na svoje miesto, s radosťou a potešením.

Budeš slobodný/ á.

Najnovšie príspevky