Bezpečná vzdialenosť

16 FEBRUÁRA 2023
Je tu dôvod, prečo sa človek dopúšťa falošnej úcty k Bohu, – rozumej modloslužby – je to ako mať vzťah s niekým mimo zmluvy – manželstva.

Aj ty si myslíš, že ak držíš Boha od seba, zabezpečuješ tým, že Boh už tak nezasahuje do tvojho života tak, ako manželský partner alebo dobrý priateľ?

V diaľke je bezpečie. Zabezpečuješ sa proti plnšiemu prežívaniu Ježišovej prítomnosti, pretože ťa znervózňuje? V Ježišovej prítomnosti sa nedá predstierať; neexistuje spôsob, ako sa môžeš držať svojich modiel a programov. Cítiš to intuitívne, a preto si udržiavaš vzdialenosť bez toho, aby si okoliu zjavoval, že si udržiavaš vzdialenosť. Teda aspoň si to tak namýšľaš, netušiac, že duchovní toto vidia a rozlišujú už zďaleka.

Dopúšťaním sa modloslužby sa „Dobrý Pán“  pravdepodobne neobjaví na tvojej narodeninovej, či inej párty. Toto tým sleduješ?

Takže, pokiaľ ide o to, aby si vo svojom živote zažil viac Ježiša, veľa závisí od toho, čo si ochotný zažiť – čo ti bolo povedané, že môžeš zažiť, a čo ti vyhovuje.

Si ochotný dovoliť Ježišovi, aby bol s tebou sám?

Najnovšie príspevky