Bezpodmenečné prejavy priazne

9 MÁJA 2024
Konaj svoju službu s nulovými očakávaniami. Tento svet potrebuje všetku lásku, ktorú môže dostať.

Keď robíš láskavosť pre druhého, nesmieš mať žiadne, ani najmenšie očakávania.

Samozrejme, že chceš, aby sa tento človek stal lepším človekom, duchovnejším človekom, aby splnil účel, pre ktorý táto duša prišla na zem učením sa Biblie a vykonávaním prikázaní.

A samozrejme urobiť niekomu láskavosť je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť.

Ale keď robíš láskavosť, musí to byť len kvôli tomu, aby si urobil láskavosť. Bezpodmienečná láska.

A to je jediný spôsob, ako môže mať láska svoj účinok.

Najnovšie príspevky