Bezpodmienečné Prejavy Priazne

6 MÁJA 2022
Konaj dobré skutky s nulovým očakávaním.

Trvaj na tom, že keď prejavuješ láskavosť  inému, nesmieš a nebudeš k tomu pripájať žiadne ďalšie podmienky, ani očakávania.

Samozrejme, že chceš, aby sa tento človek stal lepším, duchovnejším človekom, aby splnil zámer, pre ktorý bola jeho duša poslaná na zem tým, že sa naučí Zákon a bude plniť prikázania. A samozrejme urobiť láskavosť inému je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť.

Ale keď robíš láskavosť, musí to byť len preto, aby si sporavil láskavosť. Bezpodmienečná láska.

A to je jediný spôsob, akým láska je účinná.

Najnovšie príspevky