Blatom uzdravil slepého

9 JÚLA 2021
Čím viac študujem Božie slovo, tým viac som v úžase z toho, aký detailný Ježiš, náš Stvoriteľ, je. Ako veľmi dbá aj na ten najmenší detail, aby nám pomohol nezísť z Jeho Cesty. A dnes som v ňom nadšenie a oživenie zažila znova.

Včera sme zažili s manželom malé nedorozumenie. Príčinou bola nezmyselná vec, taký malý detail, ale dnes mi Pán zjavil, aký dôležitý ten detail je, lebo práve v ňom bola ukrytá nesmierna lekcia pre oboch. Počas prosby, aby mi Pán ukázal, čo som nevidela a preto som reagovala, ma pri čítaní Písma zaujalo slovo “blato”. Nedalo mi a začala som hľadať, prečo ma Pánov Duch vedie týmto smerom. Aj keď mi to Pán zjavil v inej pasáži, podelím sa o poznanie ohľadom tohto dôležitého detailu – blato – skrze dokonalé zjavenie v príbehu, keď Ježiš uzdravil slepého tak, že mu potrel oči – áno, blatom. Toto je jeden z Ježišových skutkov, ktorý možno mätie viacerých a chápem to – prečo blato? Ale vediac, že v Božom Slove má všetko jasný význam, aký zmysel má blato? Bolo mi jasné, že musel mať špecifický zámer, keď blato spomína v pasáži, skrze ktorú ku mne hovoril a to v súvislosti s uzdravením. Pretože blato nemá absolútne žiadne liečivé vlastnosti. Naopak, môže uzdravenie práve pre baktérie, ktoré prenáša, a ktoré môžu spôsobiť infekciu v ranách, iba poškodiť. Ak si zažil čo len zrnko piesku v oku, vieš, aké je to veľmi nepríjemné, a že to môže dokonca poškodiť sietnicu. Takže prečo blato?

Aby sme to pochopili, pozrime sa na príbeh Ježiša, ktorý uzdravil muža, slepého od narodenia (Jn 9). Najprv však musíme pochopiť kontext toho, čo sa stalo predtým, než Ježiš prišiel k slepému človeku. Ten vidíme v predchádzajúcej kapitole. V Jn 8 sa stala dôležitá vec, ktorá spočívala v tom, že Židia nakoniec Ježiša zavrhli. Na konci tejto pasáže čítame, že Židia tvrdia, že Ježiš je posadnutý démonom a to preto, čo hovoril a doslova ho chceli ukameňovať. Toto je konečná forma odmietnutia a neodpustiteľný hriech rúhania sa Duchu Svätému. Židia takto odmietli svojho Spasiteľa v tele.

Lenže Písmo hovorí, že Ježiš spomedzi nich odišiel a našiel onoho slepého človeka. Učeníci sa Ho okamžite pýtali, kto zhrešil, že sa muž narodil slepý. Učeníci si teda boli vedomí hriechu. Postavili hriech do centra svojho života, sústredili sa naň. Namiesto toho, aby videli potrebu spasiteľného a uzdravujúceho Boha, zamerali sa na telesnú, hriešnu povahu človeka a ju videli ako príčinu toho, že sa človek narodil slepý. Z rovnakého dôvodu Ježiša odmietli Židia. Videli len telo a nie božského Spasiteľa.

Ale Ježiš napľul na zem, urobil blato a potrel ním oči slepému. Aký význam má v Písme blato? Z čoho Boh stvoril človeka? Z prachu zeme, je tak? (viď Gn 1) Boh stvoril telo z bahna. Ak sa zameriaš na telo a nie na Ježiša, budeš žiť ako slepec. Ak sa ustavične sústredíš na svoj hriech, alebo na hriechy iných, nikdy osobne nezažiješ uzdravujúcu moc a povahu Ježiša. Prečo tieto dve veci spájam?

Ježiš slepému povedal, aby sa umyl v rybníku Siloe. Grécke slovo pre Siloam je Silōam (Σιλωάμ) a znamená „Poslaný“ (čo je jeden z titulov Krista). Keď vidíš Poslaného, vidíš doslova za telo a hľadíš do uzdravujúcej povahy Boha. Pamätaj si, že Ježiš, súc Poslaný, nám slobodne dal Spasenie. V spáse prijímame uzdravenie, vyslobodenie, prosperitu, ochranu, celistvosť bytia. Toto je dokonané dielo Poslaného. Sústreď sa preto na Ježiša a nebudeš zaslepený svojím telom (ani blížnym), ani sa nebudeš snažiť ukájať túžby tela, ani svoju telesnú, hriešnu prirodzenosť. Budeš žiť ŽIVOT v hojnosti prostredníctvom Ducha Svätého.

Nech je zvelebený Pán, lebo znova obdaroval svojho služobníka pokojom!

P.S: V Božom Slove je naozaj každý detail veľmi dôležitý. Všetko v ňom má zmysel. A práve tieto drobné veci sú pre mňa tými tajnými pokladmi Božieho Slova, ktoré Mu dávajú doslova „ožiť“ mi pred očami. A aj všetkým, ktorí ho vrúcne hľadajú. Čím viac týchto tajných pokladov nájdeš, tým väčšia dychtivosť po ňom v tebe pri štúdiu Božieho Slova rastie. Čím vášnivejší si pre Slovo, tým viac si na Ňom závislý. Takto sa z Božieho Slova stáva tvoj chlieb, tvoja výživa, tvoj ŽIVOT. Pretože toto Božie Slovo doslova dáva ŽIVOT!

Najnovšie príspevky