Blaženosť Manny

25 SEPTEMBRA 2023
Na Yom Kippur sme všetci živení jedlom anjelov.

Tóra používa rovnaký jazyk na opis pôstu na Yom Kippur ako na opis života z manny v divočine. (Dt 8:3)

V skutočnosti to Boh používa ako dôkaz, že pôst na Yom Kippur znamená zrieknutie sa fyzického jedla.

V tomto porovnaní je však viac.

Obe poskytujú blažené, duchovné potešenie.

Oboje vyživuje telo aj dušu viac ako akýkoľvek pozemský pokrm.

Je tu však jeden rozdiel.

V púšti zostúpila manna z neba, aby sa dostala až k nám.

Na Yom Kippur vystúpime za Nebesá, aby sme zažili jej pôvod.

Aký je ten pôvod?

Radosť, ktorú má Stvoriteľ Nebies a Zeme v každom zo svojich detí.

Najnovšie príspevky