Blízko teba

22 SEPTEMBRA 2022
Každé ráno si pripomínaj, kto v skutočnosti si. Pretože nie si ten, kto svet hovorí, že si.

Rabím Israel Ben Eliezer učil: Žiť zbožný život, dodržiavať všetky prikázania s bázňou, láskou a radosťou – to ti nie je vzdialené. To je tým, kým skutočne si.

Pretože v tebe je duša, Boží bod, božská živá bytosť, ktorá sa nemôže nechať odtrhnúť od Boha, ktorá túži len byť s Ním vždy zajedno.

Dt 30:14: Ale Slovo je ti veľmi blízko, v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho uskutočnil. 

Tu je to, čo musíš urobiť:

Nájdi si každý deň čas na štúdium slov Zákona Ducha a premýšľaj o tom, kto je Boh, kto skutočne si a aký je vzťah medzi tvojou dušou a Ním.

A potom Mu v modlitbe zavolaj, aby otvoril tvoje srdce.

Potom, v tých chvíľach, ktoré ťa budú chcieť odtrhnú od tvojich skutočných túžob, si budeš musieť iba pripomenúť: „Nie, toto nie som ja. Skutočné ja nechcem byť ani na chvíľu oddelený od môjho Boha. Prečo by som mal byť blázon a počúvať hlas, ktorým nie som ja?”

Úsilie — úsilie je vzácne. Nie je na tebe, aby si zápas vyhral. To je na Bohu. Váž si úsilie. A nechci všetko hotové.

Ale byť tým, kým skutočne si vo veciach, ktoré robíš, v slovách, ktoré hovoríš, a myšlienkach, na ktorých sa rozhodneš prebývať – to je tvojmu srdcu veľmi blízke.

Je to tým, kým skutočne si.

Najnovšie príspevky