Bližšie k Nebu ako k Zemi

19 SEPTEMBRA 2023
V dňoch od Rosh ha-Shana po Yom Kippur môže byť ktokoľvek bližšie k nebu ako k zemi.

Nebesá, nakloňte svoje ucho a ja prehovorím! Zem, počuj, čo hovoria moje ústa!

Počúvajte Nebesia a počúvaj, Zem! 

Izaiáš obrátil Mojžišov jazyk. Požiadal zem, aby požičala svoje ucho, a volal k Nebesiam, aby počúvali.

Komu hovoríš: “Nakloň ucho?” Niekomu, kto je ti blízky.

A tak Izaiáš, ktorý stál na zemi, požiadal zem, aby mu požičala ucho. Ale do neba musel volať.

Mojžiš však stál v Nebesiach, ďaleko od Zeme. Stačilo mu šepkať a Nebesia by to počuli.

A tak je to pre každého z nás počas desiatich dní od Rosh ha-Shana po Yom Kippur.

V tomto čase sme všetci zmocnení byť ako Mojžiš – bližšie k Nebesiam ako k Zemi.

Využi, kým sa to dá. Volaj do Nebies. Prines to na Zem.

Najnovšie príspevky