Boh nie je ticho

13 APRÍLA 2022
Je zrejmé, že väčšina občanov tohto národa nehľadá Boha. V skutočnosti je vidieť jasné náznaky toho, že mnohí s Ním tvrdohlavo bojujú.

Rim 1:16-20: Lebo ja sa za Evanjelium Vykúpenia nehanbím. Ono je Božia moc pre Vykúpenie oslobodenia všetkých, ktorí veria; predovšetkým Židov, ale aj Grékov. Lebo Večná Spravodlivosť, Spravodlivosť Boha, má svoje zjavenie v Evanjeliu Vykúpenia, vierou od prvého až do posledného, od Viery pre Vieru, ako je napísané: “Spravodlivý bude žiť vierou.” Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí bezbožne udúšajú Pravdu. Všetci ľudia sa napriek tomu, čo je známe o Bohu, a čo leží očividne pred ich očami (pretože Boh to zjavil!), držia svojej bezbožnosti a bezbožne zapierajú Pravdu Božiu. Lebo Jeho neviditeľné vlastnosti sú rozumom pochopiteľné už od stvorenia sveta vo veciach, ktoré boli stvorené; to znamená, že aj Jeho večná moc a Božstvo sú pochopiteľné. Takže človek nemá výhovorku a pred Bohom je neospravedlniteľne trestuhodný.

Pre inteligentného človeka je ťažké zle pochopiť, čo tu Boh prostredníctvom apoštola hovorí. Kvôli ohavnostiam, ktoré pred Jeho zrakom ľudstvo predvádza, nie je Boh povinný spasiť nikoho! Sú všakaj takí, ktorým Boh ponúkne spásu podľa svoho zvrchovaného rozhodnutia, pretože Boží zámer je uskutočniť svoje zámery a dokončiť svoj plán so stvorením.

Existencia Boha je pravda, ktorej mnohí dogmaticky odmietajú veriť. Väčšia skupina ľudí akceptuje, že Boh môže existovať, ale ich prijatie Jeho existencie ich nemotivuje žiť podľa toho, čo Boh hovorí. Ich ďalšia oddanosť voči Nemu je pozastavená, pretože odmietajú prijať a veriť Jeho vedeniu, ktoré sa nachádza v Biblii.

Ešte menšia skupina dôveruje Bohu natoľko, že aj začne štúdium Jeho Slova a začne kráčať Cestou k prijatiu aj skutkom toho, čo Boh hovorí. Niektorí z nich dokonca prijmú aj krst, ale z obvyklého dôvodu onedlho stratia záujem, prestanú rásť a odídu od Krista a zídu aj z Jeho Cesty. Takíto sú späť v otroctve Satana.

Napokon, len mimoriadne malá skupina verí celým svojím srdcom. Sú Kristovi dôsledne oddaní a Jeho vec sa stáva dôvodom a cieľom ich bytia.

V našich časoch – už onedlho – očakávame ono Veľké súženie a Deň Pána, takže to, čo sa dnes deje, môžeme považovať za Boží spôsob, ako nás pripraviť na ťažkosti, ktoré nás čakajú, a v konečnom dôsledku na Božie Kráľovstvo, ktoré prichádza. Odpadlíci, neveriaci, modlári, luhári, zbabelci a ďalší hriešnici v ňom však nikdy nebudú. Pán už rozhodol, že Božie Kráľovstvo je len pre tých, ktorí s Ním budú mať uzavretú Jeho Novú Zmluvu a vytrvajú s Ním až do konca. Dokazuje to aj skrze apoštola Pavla:

“Takže človek nemá výhovorku a pred Bohom je neospravedlniteľne trestuhodný.”

Najnovšie príspevky