Boh Sľubuje, Boh Napĺňa

13 MÁJA 2023
Boh povedal Mojžišovi, že Deti Izraela musia nechať svoje polia v krajine Izrael ležať ladom celý jeden rok po tom, čo ich šesť rokov obrábali.

Aby im to umožnil, Boh povedal, že „požehná“ úrodu šiesteho roku, čím zabezpečí, že pôda bude dostatočne úrodná na oba roky.

Lv 25:4: V siedmom roku musí krajina dostať úplný odpočinok. . . . Svoje požehnanie vám prikážem v šiestom roku.

Hoci ponechanie pôdy jeden rok ladom môže skutočne zlepšiť jej úrodnosť, nesmie to byť účelom sabatného roka. Keby to tak bolo, Boh by sľúbil, že zvýši úrodu v roku nasledujúcom po roku úhoru, nie v roku, ktorý mu predchádzal.

Sľubom zvýšeného výnosu v šiestom roku – ktorý by mal byť prirodzene najmenej produktívny! – nám Boh ukazuje, že zdrojom zvýšeného výnosu je konkrétne a výlučne Jeho požehnanie.

Ponaučenie pre nás je nasledovné: Ako Boží sme povinní tráviť čas každý deň modlitbou a štúdiom Biblie; v našich životoch musí byť prítomné spravodlivé dávanie, podpora biblického vzdelávania a zdržať sa práce počas sabatu a Božích sviatkov.

Ako môžeme čo i len dúfať, že budeme žiť finančne zdravým životom, keď naši neveriaci susedia, ktorí nie sú „handicapovaní“ žiadnou z týchto povinností a obmedzení, sa snažia zarobiť si na živobytie?

Sabatný rok nás učí, že keď robíme to, čo Boh chce, požehná nás – nielen duchovne, ale aj materiálne.

Svedectvá o tejto prave Boh nikdy vydávať neprestal.

Najnovšie príspevky