Boh v Exile ?

17 JANUÁRA 2024
Každému z nás Boh hovorí: “Dovoľ mi vrátiť sa do mojej záhrady, na miesto, kde som našiel potešenie, keď to všetko začalo.”

Ľudia vyhnali Boha do vyhnanstva.

Rozhodli sa, že je príliš svätý, príliš nadprirodzený na to, aby patril do nášho sveta.

Rozhodli sa, že On nepatrí do bežných, každodenných vecí.

A tak Ho vyhnali z Jeho záhrady do ríše modlitby a meditácie, do svätyní a odľahlých miest pustovníkov. Odsúdili Stvoriteľa do vyhnanstva a Jeho stvorenie zavreli do temného, chladného väzenia. A mysleli si, že tam zostal.

Prečo potom ľudia stavali a dodnes stavajú takú nezmysly ako sú kostoly, kaplnky a iné modlitebné miesta? Lebo sami Božie Slovo nikdy nečítali, nepoznali Boží plán spásy. Vôbec ich nezaujímal a dodnes nezaujíma. Chceli sa len predvádzať svojou zručnosťou pred ľuďmi, zarobiť na nej, chceli zisk a slávu pre seba samých. A že sa stali rebelmi v očiach Boha, si nevšímali.

Ale Boh naozaj nebýva nebýva v chrámoch ani kostoloch zhotovených ľudskými rukami. Jediný človek, ktorému kedy Boh naozaj povedal, ako Mu má postaviť chrám, bol Šalamún a aj toto malo svoj význam, ktorý väčšina nepochopila, lebo nikdy ani len túto pasáž Písma nečítali, nezaujímala ich.

Veď od čias zbúrania Šalamúnovho chrámu, nikomu z ľudí žiaden chrám postaviť neprikázal. A bez ohľadu na to, koľkí sa za “Šalamúnov” povyšujú a stavajú kaplnky, kostoly, synagógy, baziliky či chrámy, Boha v ani jedinom z nich − nikde na svete − NIET.

A žiadneho človeka na ich postavenie nepovolal Boh. Rozhodli sa pre to sami. Ani jednému znich On sám nič postaviť neprikázal. Nie sú Jeho. Boh ich nechcel. Sú to len úbohé, modlárske domy − obyčajné, ale nákladné stavby tých, čo sa povyšovali nad Boha a tých, ktorí na túto márnosť boli zvedení. Preto v nich Boha nebolo a niet.

Boh svoje diela nikdy nezačína ani neprikazuje začínať hriechom. Preto je v Písme napísané: “Na počiatku bolo Slovo Boha.”

Ale na počiatku každého kostola, chrámu, baziliky, či kaplnky, aj tých vo Vatikáne, Boha nikdy nebolo. A PRETO On sám hovorí, že v nich neprebýva. A aj to, že všetko, čo tam robia nie je služba Jemu ako aj fakt, že dokonca aj ich žehnanie On preklial (viď Mal 2:1-2). A tu je dôkaz:

Sk 7:48: Lenže Najvyšší nebýva v domoch, zhotovených rukou, ako hovorí prorok.

Sk 17:24: Boh, Ten, ktorý stvoril Svet a všetko, čo je v ňom, On ktorý je Pánom Nebies i Zeme, nebýva v chrámoch zhotovených ľudskými rukami.

Boh však isto stojí pred svedomím každého, na ktoré klope a v ktorom každému osobne hovorí:

Hľa, stál som pri dverách KLOPAJÚC; ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, skutočne k nemu vojdem a my dvaja budeme spolu večerať vo Vínnej Pivnici.

Najnovšie príspevky