Boj vs Pasívna Netrpezlivosť

31 JÚLA 2023
Mnohí ľudia často povedia, že bojujú, alebo že zažívajú boje. Ale je to nazoaj tak? Mnohí totiž bojmi nazývajú pasívnu netrpezlivosť svojho ega. Čo je to vlastne boj?

Definícia tohto pojmu hovorí: mocné alebo prudké, intenzívne úsilie oslobodiť sa od obmedzenia alebo odolať útoku.

Boj je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej skúsenosti, skúškou, ktorá nás vyzýva, aby sme rástli a dosiahli svoj plný potenciál.

Boj, úsilie a úspech tvoria nerozlučnú trojicu na ceste osobného rastu a úspechu. Rovnako ako semeno musí bojovať cez vrstvy pôdy, aby sa dostalo k slnečnému žiareniu, aj jednotlivci musia čeliť výzvam a prekážkam, aby dosiahli svoje ciele.

Boje, ktorým čelíme, môžu byť vnútorné alebo vonkajšie, či už ide o boj s našimi vlastnými negatívnymi vlastnosťami alebo konfrontáciu s vonkajšími prekážkami.  Napriek tomu je každá výzva, s ktorou sa stretneme, príležitosťou na rast a sebaobjavenie. Ale stále platí, že je tu úsilie o dosiahnutie cieľa. Namiesto vyhýbania sa boju ho môžeme prijať ako prostriedok na kultiváciu nášho charakteru a zušľachťovanie našich duší.

Jedna vec, ktorú si môžeme pamätať počas našich bojov, je, že nie sú márne. Sú súčasťou väčšieho plánu, duchovnej cesty, ktorá nás vedie k dosiahnutiu nášho skutočného zmyslu života. Kde niet úsilia, tam niet boja. Je tam len pasívna, nečinná negativita a netrpezlivosť – vyhýbanie sa boju.

Boj znamená mocné, prudké,  intenzívne úsilie o dokonalejšiu bytosť.

Takže bojuješ, alebo sa boju vyhýbaš?

Najnovšie príspevky