Boj zo Zastrašovaním a Váhaním

5 OKTÓBRA 2023
Územie kmeňa Gád strážilo hranicu izraelskej krajiny. Mojžiš preto požehnal tento kmeň vojenskou udatnosťou.

Dt 33:20: Mojžiš povedal o pokolení Gád: Nech býva ako hrôzostrašný lev, ktorý [svojej koristi jednou ranou odtrhne ruku aj hlavu.

Naše fyzické dobytie siedmich národov, ktoré okupovali Krajinu Izrael, odkazuje na naše duchovné dobytie siedmich emócií ľudskej/zvieracej duše. Dve hlavné prekážky tohto dobytia sú „paže“ a „hlava“.

„Hlava“ je mentálny blok, ktorý je výsledkom výpočtu šancí na úspech voči dominantnej materiálnej kultúre. Osamelý Veriaci, konfrontovaný s ohromnými zdrojmi ovládanými materialistickou spoločnosťou, je v pokušení vzdať sa ešte pred začatím boja. „Paže“ sú naše fyzické zdroje, ktoré máme k dispozícii. Tvrdo sme pracovali, aby sme si tieto zdroje zarobili, a preto sa zdráhame vynaložiť ich na duchovné účely, ktorých materiálne výhody nie sú vôbec zjavné.

Preto musíme poprieť platnosť oboch týchto postojov spoločne, „jednou ranou“.

Najnovšie príspevky