Boží Charakter

19 SEPTEMBRA 2022
Aj keď je to možno nie vždy príjemné poznanie, pravdou je a zostáva, že charakternými sa nerodíme, ale stávame. Dôkaz je priamo v Božom Slove:

Keď Boh povedal: prijmite Moju náuku”, v skutočnosti tým myslel: Naučte sa Moje spôsoby a princípy tedaMoju náuku.
A jednoduchý význam výrazu “náuka” je: „charakterové črty“.

Je to jednoduché, ale naozaj veľmi záleží na tom, čiu náuku prijímame. To preto Boh už v časoch Adama a Evy povedal:

Preto muž opustí otca i svoju matku – rozumej ľudské, márne, pohanské náuky, deformujúce jeho charakter – a priľne k svojej manželke a budú jedným telom.Toto deti, t.j. charakterovo a mentálne, či emocionálne nezrelí ľudia, nerobia a ani nedokážu. Musia prijať znovuzrodenie. Hriešnosť aj bezbožnosť sú tak dokázané ako charakterová vada.

Áno, otec a mama, naše deti nesmú byť po nás. Nemajú mať charakter hriešnych ľudí, ale majú byť ako Boh. Majú mať Boží charakter. Ak si sa tu práve našiel, ROB pokánie – prijmi znovuzrodenie.

Je veľmi dôležité stýkať sa s Božími, nie bezbožnými. A Eva v tom čase Božia bola.

Boží Zákon, ktorý nám bola daný, má všetky dobré charakterové črty. Je to logické, lebo v Bohu ničoho zlého niet.

Dokonca aj tresty, ktoré tam sú, sú v skutočnosti skutkami láskavosti a dobra. Tieto dva výklady sú jedno.

Bez Božieho Zákona nemôže existovať žiadna znamenitá povahová črta, bez znamenitej povahy nemôže existovať Božie Slovo.

Tu sa zjavuje, prečo je tak veľmi dôležité BYŤ ZNOVUZRODENÝ a čítať, modliť sa a aj študovať  nie ľudské, pohanské prepisky a zdeformované a sprznené úpravy Písma, ale skutočné, pravdivé a mocné Slovo Boha.

Inak nie je možné prijať do duše Boží charakter, ani napodobňovať Krista (viď 1Kor 11:1).

Najnovšie príspevky