Boží Zákon a my

26 DECEMBRA 2021

Na rozdiel od spoločného, protestantského a katolíckeho podvodu miliónov, žiadna časť Božieho Zákona nebola nikdy zrušená ani vynechaná. Sám Kristus torpédoval túto herézu svojim osobným vyhlásením v Matúšovi 5:17: “Neprišiel som Zákon zrušiť, ale naplniť.” Je jasné, že Ježiš robí pravý opak toho, čo robia dnešné, prepytujem cirkvi. A tým je jasné aj to, pred akými cirkvami nás to Ježiš varoval, aby sme sa im vyhýbali a nemali s nimi nič spoločné.

V Matúšovi Ježiš rovnováhu medzi Zákonom a našim životom zväčšuje, zintenzívňuje a kladie dôraz na oveľa záväznejšie, prenikavejšie duchovné uplatňovanie Zákona. Iróniou antinomianskeho argumentu je, že je nemožné zachovať Boží zákon v duchu bez toho, aby sme ho dodržali aj v litere. Bez Zákona, t.j. učenia, príkazov, súdov, nariadení, poučení, človek tápa v tme. Dávid si uvedomil, že Boží Zákon, tým že nám odhaľuje naše nedostatky (naše skryté, tajné hriechy, viď Žalm 19:12), keď je spojený s mocou Božieho Ducha, je hlavným nástrojom pre naše duchovné očistenie a vyzbrojenie pre život v Božom Kráľovstve.

Mt 4,4: Ale Kristus odvetil: Napísané je: Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

To, čo Ježiš hovorí, je konštatovanie skutočnosti, ktoré zahŕňa príkaz. Príkaz však nehovorí: “človek bude žiť z časti Božieho Slova.” Ale hovorí: “človek žije z každého slova”. Niektorí ľudia však zaťato trvajú na tom, že časti Biblie sú zastaralé, zrušené, či neplatné. A toto je ohavná lož a heréza, ktorá z Krista robí luhára. Nič také sa nikdy nestalo a nestane. Ako inak môže človek žiť „každým Božím slovom“, ak by boli jeho časti neplatné a prikázania zrušené? Tí, ktorí túto Satanovu lož tvrdia, majú naozaj zastreté zmýšľania a ich prejav sú čisté herézy.

Je zrejmé, že človek sám toto slovo nemôže nikdy naplniť. Ako však tento jednoduchý výrok, ktorý naznačuje príkaz, pojať?

Okrem toho je viac než naznačené, že zdroj „chleba“ je dôležitejší ako chlieb samotný.

Ježiš tu hovorí o chlebe, ktorý sýti nášho ducha.

Nehovorí o chlebe, ktorý sýti naše telá. Odkiaľ pochádza taký chlieb? Aké sú následky, ak pochádza od Boha? A čo ak pochádza z iného zdroja? Zdroj chleba je teda absolútne kritický. Satan bol a zatiaľ je vo svojom podvode u mnohých taký účinný, že isté časti Biblie boli mnohými zrušené a prepísané. Až do takej miery, že mnohé protestantské aj katolícke denominácie, už nevenujú Starému Zákonu takmer žiadnu alebo žiadnu pozornosť. Jednou zo starých heréz bol Marcionizmus, ktorého prívrženci úplne odmietli Starý Zákon a z Nového Zákona schvaľovali iba slová Pavla a Lukáša. Podobné tendencie stále existujú.

Iná skupina verí iba slovám, ktoré sú v niektorých Bibliách napísané červenou farbou – teda slovám Kristovým. Dokonca aj taký renomovaný učenec ako Thomas Jefferson upravil evanjeliá a vynechal časti, o ktorých si myslel, že by rozptyľovali alebo zmiatli domorodcov, ktorí práve prichádzali k pochopeniu kresťanstva. V podstate vytvoril svoju vlastnú, odstrihnutú verziu evanjelií. My ľudia máme takú moc!

Skutočný Kresťan musí byť opatrný aby túto myšlienku „odstránenia, či zmeny Písma“ zavrhol okamžite, ako sa k nemu priblíži, pretože účinok Satanovej kampane proti Božiemu Slovu sa nemusí prejaviť okamžite. Bude to však mať obrovský negatívny vplyv na všetkých, ktorí Písmo “editujú” po svojom.

Ale nikdy nie na tých, ktorí tento diabolský trik totálne odmietajú.

Aj keď vieme, že by sme sa mali snažiť žiť podľa každého Božieho slova, sú časti Biblie, o ktoré sa málo zaujímame a je ťažké ich študovať. Ako je to s „rodokmeňmi predkov“? Sú nudné a nezáživné, však? Prečo by sme mali chcieť čítať niečí rodokmeň? Musíme sa však disciplinovať, aby sme sa do nich pozreli. Možno si to neuvedomujeme, ale tieto zoznamy boli mimoriadne dôležité v minulosti a môžu byť rovnako dôležité aj v budúcnosti, možno pri triedení ľudí v Božom Kráľovstve. Stále sú časťami Božieho Slova, podľa ktorého máme žiť.

Kľúčom k tomu je nepodľahnúť žiadnej heréze a mať správny postoj k Božiemu Slovu. Preto to, čo urob na začiatku je, že si sám zisti, čo o sebe hovorí Božie Slovo. Ak je to pre teba problém, pomôžeme ti perličkou s rovnomenným názvom (Boží Zákon a my), ktorá vyjde už čoskoro.

Najnovšie príspevky