Boží Zákon je náš Život

27 JÚLA 2023
Mojžiš zakončil svoj prvý prejav pripomenutím Božiemu ľudu, že ich vstup a ďalší pobyt v krajine Izrael závisí od ich vernosti Bohu a Jeho Zákonu. Mojžiš potom určil tri mestá na východ od rieky Jordán ako „útočištné mestá“ pre neúmyselných vrahov.

Dt 4:42: Útočištné mestá boli založené, aby neúmyselný vrah mohol utiecť do jedného z týchto miest, aby mohol žiť.

Niekto, kto neúmyselne spáchal vraždu, musel zostať vo svojom útočištnom meste. Nebolo mu dovolené odísť, pretože by sa tým vystavil pomste príbuzného svojej obete, ktorému bolo legálne dovolené ho zabiť. Neúmyselný vrah nesmel opustiť svoje útočisko, ani aby zachránil život niekomu inému.

Podobne aj Božie Slovo je naše „útočištné mesto“. Vo vnútri Božieho Slova a životného štýlu, ktorý nám Boh predpisuje, žijeme duchovne; ak sa vydáme za hranice životného štýlu Božieho Slova, vystavujeme sa riziku duchovnej smrti.

To platí, aj keď sa zdá, že môžeme niekomu zachrániť život tým, že urobíme kompromis v prikázaniach Zákona. Dokonalý Zákon Slobody nikdy zrušený nebol. Je synonymom Života, takže iba vernosťou k Jeho princípom si môžeme zachovať svoju vlastnú duchovnú vitalitu a zachovať alebo posilniť duchovnú vitalitu iných.

Najnovšie príspevky