Boží Zákon nad dva

14 JÚNA 2022
Aj binárny kód zjavuje dokonalosť Boha…

Keď Boží Zákon vstúpil do sveta, nebo sa stretlo so Zemou a obaja sa objali.

Duša našla zmysel v tele.

Dobro nachádza zmysel vo svojej ceste temnotou.

Boží Zákon je cestou pokoja medzi všetkými protikladmi.

Na začiatku bol vytvorený svet dvojíc.

Nebo a Zem. Telo a duša. Dobro a zlo. Život a smrť. Svetlo a tma.

Tí, ktorí si vybrali Nebo, opustili zem. Tí, ktorí si vybrali telo, opustili dušu. Tí, ktorí si zvolili zlo, zničili život.

Tí, ktorí si vybrali dobro, verili, že príde len so smrťou.

Až kým do sveta nevstúpil Boží Zákon.

Nebo sa stretlo so Zemou a obaja sa objali. Duša našla zmysel v tele. Dobro našlo zmysel na svojej ceste temnotou. A tí, ktorí zomreli, sa vrátia, aby našli pravdu v tomto svete.

Boží Zákon je cestou pokoja medzi všetkými protikladmi, Svetlom pre objavenie pravdy vo všetkom, čo Boh stvoril. Absolútna jednota nad všetky binárne.​

Najnovšie príspevky