Božie Slovo dáva svetu život

16 JÚNA 2024
Biblia potom uvádza obety každého kmeňového princa.

Nm 7:43: Obetný dar šiesteho kniežaťa pozostával z jednej striebornej misky s hmotnosťou 130 šeklov. . .

Kniežatá prinášali dva druhy obiet: predmety (strieborné a zlaté nádoby, múku, olej a kadidlo) a zvieratá (býky, ovce a capy). Neživé predmety neboli pohltené nebeským ohňom, ktorý zostúpil na Oltár, zatiaľ čo zvieratá boli týmto ohňom pohltené, či už úplne alebo čiastočne.

Neživé predmety tak symbolizujú „neživotnú“ éru pred odovzdávaním Zákona, keď telesnosť nemohla byť naplnená božstvom.

Konzumácia zvierat Božím ohňom symbolizuje našu súčasnú éru po Sinaji, v ktorej môžu byť fyzické predmety – a fyzický svet vo všeobecnosti – posvätené. Prostredníctvom Svätostánku a jeho nástupcu – svätého chrámu, ktorým sme my – prostredníctvom svätyne pre Boha, ktorú si všetci vytvárame zo seba, zo svojich životov a zo sféry nášho vplyvu, sa vo fyzickom svete odhaľuje Boží život a Jeho vitalita.

Najnovšie príspevky