Božská Infúzia

26 FEBRUÁRA 2023
Boh dal potom pokyny na ohraničenie Nádvoria Svätostánku súkanými závesmi zavesenými na drevených stĺpoch s medenými podstavcami.

Závesy boli ukotvené k zemi medenými kolíkmi.

Ex 27:19: Všetky nádoby Svätostánku vo všetkých jeho službách a všetky jeho kolíky a všetky kolíky Nádvoria, budú medené.

Kolíky boli zabité do zeme, čo naznačovalo, že svätosť Svätostánku skutočne prenikla do zeme. A nečudo, veď Boh, ktorý je Jeden je nad všetkých, preniká všetko. Stavaním Svätostánku na púšti a „stavaním“ našich osobných, vnútorných stánkov vťahujeme Boha aj do tých miest, ktoré sa zdajú byť ako zem neživé a bez života.

Najnovšie príspevky