Budúce vykúpenie

30 JANUÁRA 2023
Deviatou ranou bola absolútna tma, ktorá zasiahla Egypt nepretržite šesť dní. Tak ako ostatné rany, aj táto temnota ukázala Egypťanom Božiu moc nad nimi.

Tma navyše umožnila Židom (ktorých sa to netýkalo) pohybovať sa medzi Egypťanmi, aby videli, kde ukrývajú svoje bohatstvo. A boli aj Židia, ktorí nechceli opustiť Egypt a zomreli počas moru temnoty.

Ex 10:21: Boh povedal Mojžišovi: Zdvihni svoje rameno k nebu, aby bola nad Egyptom tma.

Boh nenútil tých Židov, ktorí nechceli opustiť Egypt, aby tak urobili. Tým, že sa rozhodli zostať v Egypte, ich životy stratili zmysel a duchovne sa skončili. Naproti tomu v budúcom Vykúpení budú aj tí Židia, ktorí vedome nechcú byť vykúpení, odvedení z vyhnanstva. Je to preto, že keď nám Boh dal Svoje Slovo, spojil našu podstatu so svojou podstatou, čím nám znemožnil skutočne sa postaviť proti nášmu spojeniu s Ním.

Samozrejme, môžeme sa postaviť proti nášmu spojeniu s Bohom, ale to je len povrchné. Skôr či neskôr vypláva na povrch naša hlboká vnútorná podstata a to nás všetkých urobí naozaj hodnými vykúpenia.

Najnovšie príspevky