Byť svedkom

21 AUGUSTA 2022

Kto je múdry? Ten, kto sa učí od každého človeka. Ako je napísané: “Od všetkých svojich učiteľov som zmúdrel, lebo Tvoje svedectvá sú mojou meditáciou.”

Možno, aby sa človek stal múdrym, mal by sa učiť od každého; ale čím bude múdrejší, nebude tak považovať ostatných za menejcenných?

Jednou z možných odpovedí je, že múdry človek zbiera pozitívne poznatky a poučenie aj z negatívnych vlastností a skutkov. A tu je sedem vecí, ktoré sa môžeme naučiť od zlodeja:

a) Čo robí, to si necháva pre seba.

b) Je pripravený riskovať, aby dosiahol svoj cieľ.

c) Najmenší detail má pre neho veľký význam.

d) Do toho, čo robí, investuje veľké úsilie a drinu.

e) Je rýchly.

f) Je sebavedomý a optimistický.

g) Ak na prvý pokus neuspeje, znova a znova sa vráti na ďalší pokus.

Kráľ Dávid hovorí: „Od všetkých svojich učiteľov som zmúdrel,“  a učí nás základnú lekciu: že ak chceš zmúdrieť, musíš sa naučiť od každého človeka. Okrem toho, čím bol múdrejší, tým mal Dávid viac učiteľov. Prečo? Pretože “Tvoje svedectvá sú mojou meditáciou.”

Je pravda, že múdrosť umožňuje človeku nazrieť za dýhu správania a pochopiť vnútorné pohnútky a túžby ľudí. Ale skutočne múdry jednotlivec sa pozerá ešte hlbšie, za hranice osobnosti a charakteru, aby vnímal dokonalý príklad ľudstva: človeka ako svedectvo Bohu, ktorý ho stvoril na svoj obraz.

Každá ľudská bytosť vyjadruje inú z nekonečných tvárí Stvoriteľa, a tak slúži ako jedinečný a neopakovateľný pohľad na všeobjímajúci, všetko prenikajúci zdroj všetkej múdrosti. Je potrebné, aby sa skutočne múdry človek díval na každého svojho blížneho, vrátane navonok skorumpovaného a opovrhnutiahodného jednotlivca, a vnímal svedectvo, ktoré vydáva o svojom Stvoriteľovi – viď zlodej vyššie.

P.S: Aké svedectvo vydávaš Bohu svojím správaním ty?

Najnovšie príspevky