Ako to naozaj je

Kroky človeka sú ustanovené Bohom. Každý, kto je Kristov, má v živote duchovné poslanie – zamestnávať sa stavebným dielom, robiť Bohu „príbytok“. Každý, bez ohľadu na svoju lokalitu alebo miesto, musí vyčerpávajúcim snažením hľadať duchovné živobytie so všetkou intenzitou svojich síl, [...]

Ako to naozaj je2022-11-08T07:16:54+01:00

Zrkadlá

Ak vidíš chyby toho druhého a nenechajú ťa na pokoji, pozri sa dovnútra. Všetci sme jeden pre druhého zrkadlom. Toto je veľká Božia láskavosť k nám, pretože bez tohto zrkadlového efektu, boli by sme schopní určiť, čo potrebuje opravu? [...]

Zrkadlá2022-10-27T08:46:22+01:00

Reakcia na Zlyhanie

Padáme, aby sme objavili hlbiny našej duše. Aby sme mohli stúpať nekonečne vyššie. Adam sa predieral za brány Edenu, hlavu mal sklonenú, nohy ťažké od bolesti výčitiek svedomia. Zrazu zastal. Potom sa otočil a zvolal: „Mal si to v pláne! Dal [...]

Reakcia na Zlyhanie2022-10-21T04:29:53+01:00

Pre všetky ženy

Keď Audrey Hepburn požiadali, aby odhalila svoje tajomstvá krásy, napísala tento krásny text, ktorý bol neskôr prečítaný na jej pohrebe. "Ak chcete mať atraktívne pery, hovorte láskavé slová." Ak chcete mať láskyplný pohľad, hľadajte dobrú stránku v ľuďoch. Ak chcete vyzerať [...]

Pre všetky ženy2022-10-13T07:57:15+01:00

Múdrosť prejavu

"Sú dve veci, ktoré sú nekonečné, vesmír a ľudská hlúposť... A vesmírom si nie som istý." - Albert Einstein

Múdrosť prejavu2022-10-14T06:12:24+01:00

Hĺbka Lásky

Nehovorím, pretože mám moc hovoriť; Hovorím, pretože nemám silu mlčať.

Hĺbka Lásky2022-10-09T06:46:39+01:00

Nebuď samo-spravodlivý

Ľudia, ktorí sa zameriavajú na to, aby boli spravodliví, upadajú do pokušenia a hriechu samo-spravodlivosti. Zatiaľ čo tí, ktorí sa usilujú o dobré skutky, sa stanú spravodlivými. Ježiš nechce nasledovníkov, ktorí sú spravodliví, ale robotníkov, ktorí sú tak zaneprázdnení konaním dobra, [...]

Nebuď samo-spravodlivý2022-10-09T06:44:26+01:00

Svetlo do tmy

Ak nevieš, pre čo žiješ, ešte si nežil.

Svetlo do tmy2022-10-09T06:32:55+01:00

Všetkým, ktorí chodia po štyroch…

Syn sa spýtal svojho otca: "Prečo človek chodí vzpriamene, zatiaľ čo zvieratá chodia po štyroch?" Jeho otec odpovedal: "Toto je láskavosť od Boha k človeku: hoci človek šliape po hmotnej zemi, vidí vznešené nebo. Ale neplatí to o tých, ktorí sa plazia [...]

Všetkým, ktorí chodia po štyroch…2022-10-02T04:45:24+01:00

Nemožný Most

Nájdi nebo a zem v sebe samom. Potom medzi nimi vytvor priestor. Čo je prikázanie? Akt spojenia neba a zeme. Ale nebo je duchovné a zem je materiálna. Zjednotiť ducha a hmotu je nemožné! Zemské stvorenie nemôže urobiť zo zeme nebo. [...]

Nemožný Most2022-09-23T04:45:51+01:00

Vždy Vyslyšaná Modlitba

Je to veľmi jednoduché: Poznaj čo Boh povedal a nebudeš si želať, čo neexistuje.

Vždy Vyslyšaná Modlitba2022-09-17T04:00:54+01:00

Výživa a forma

Záhradník vyrába výživu. Umelec vytvára formu. Ale Ten, ktorý dýcha v tvojej duši. Jeho dych je Jeho podstatou a Jeho svetlo je Jeho formou. U proroka Izaiáša vidíme opis židovského národa takto: Iz 60:21: Všetci vaši ľudia sú spravodliví. Zem zdedia [...]

Výživa a forma2022-09-16T04:24:54+01:00
Go to Top