Bez Strachu

Ak ťa to znepokojuje, nevpúšťaj to do svojej mysle! Uprostred boja je zakázané baviť sa myšlienkami, ktoré spôsobujú tvoj strach, alebo ťa desia. Dt 20,3: Počuj, Izrael! Chystáte sa ísť do boja so svojím nepriateľom. Nedovoľte, aby boli vaše srdcia slabé. [...]

Bez Strachu2022-09-01T04:41:00+01:00

Super Fyzika

Ak sám nie som za seba, kto je za mňa? A ak som len za seba, čo som? Náuka Božieho Zákona hovorí, že archa vo Svätom Chráme v Jeruzaleme, ktorá obsahovala dve tabule s Desatorom prikázaní, mala najneobvyklejšie fyzické vlastnosti. Zákon [...]

Super Fyzika2022-09-01T04:23:38+01:00

Jednoduchá Dôvera

Dôverné je jednoduché. Jednoduché je dôverné. Dt 18:13; Ty budeš dokonalý a bezúhonný pred Pánom, tvojím Bohom.  Kráčaj životom po Jeho boku v jednoduchej nevinnosti. Dôveruj Jeho plánom s tebou. Prepusti snahu predvídať budúcnosť a prijmi všetko, čo sa stane, celým [...]

Jednoduchá Dôvera2022-08-28T20:47:46+01:00

Byť svedkom

Kto je múdry? Ten, kto sa učí od každého človeka. Ako je napísané: "Od všetkých svojich učiteľov som zmúdrel, lebo Tvoje svedectvá sú mojou meditáciou." Možno, aby sa človek stal múdrym, mal by sa učiť od každého; ale čím bude múdrejší, [...]

Byť svedkom2022-08-20T04:46:38+01:00

Všetci Učiteľmi

Ak poznáš a-b, nauč niekoho a-b. Ak poznáš len a, nauč niekoho a. V našich časoch je kľúčové, aby každý Boží muž a žena, ktorý niečo vie, bol učiteľom pre ostatných. Ak poznáš a-b, nauč niekoho a-b. Ak poznáš len a, [...]

Všetci Učiteľmi2022-08-20T04:36:46+01:00

Mesačný Spln

Mesiac spieva: Urob sa malým a budeš veľký. Urob sa veľkým a budeš malý. Čo sa môžeme naučiť z cyklu mesiaca, ako stále rastie a ubúda a znova je v splne? Že čas malosti je rozhodujúcou fázou dosiahnutia veľkosti; A čas [...]

Mesačný Spln2022-08-11T16:37:43+01:00

Absolútna kreativita

V nebi ani na zemi nie je nič iné ako Boh. Kreativita je cvičenie v paradoxe. Je to umelcovo vyjadrenie seba samého. A predsa sa umelec musí disciplinovane a šikovne vzdialiť od svojho umenia, aby jeho výtvor obstál ako jeho vlastná [...]

Absolútna kreativita2022-08-11T08:24:32+01:00

Cesty

Neexistujú žiadne cesty, ktoré by ťa nikam neviedli. Každý z našich životov pozostáva zo štyridsiatich dvoch ciest, čo zodpovedá štyridsiatim dvom cestám detí Izraela po púšti. Niektoré z tých ciest majú príjemné názvy. Iné neznejú tak pekne. Zdá sa, že niektoré [...]

Cesty2022-07-25T04:12:04+01:00

V Podstate

V Podstate teraz nie je nič iné ako blčiaci zmysel tohto okamihu. Nenechaj sa zmiasť tými, ktorí tvrdia, že to nemá zmysel. Možno poznajú život, ale nie útroby jeho prameňa. Možno poznajú temnotu, ale nie jej význam. Môžu mať múdrosť, ale [...]

V Podstate2022-07-20T04:23:37+01:00

Potreby Pre Živobytie

Jeden rabín sa počas súkromného rozhovoru pýtal svojho študenta na jeho osobnú situáciu. Študent sa začal trpko sťažovať, že jeho finančná situácia sa úplne zrútila. Rabín mu odpovedal: Musíš osvietiť svoje prostredie Božím Zákonom a službou srdca - (modlitbou). Živobytie a [...]

Potreby Pre Živobytie2022-07-08T04:34:42+01:00

Možná Misia

Toto nie sú prekážky. Toto sú životne dôležité prvky poslania, ktoré dal Boh tvojej duši, určené na to, aby ťa pozdvihli vyššie, a stále vyššie. Musíš vedieť, že v tomto svete si na božskom poslaní. Že všetko, čo existuje a kedy [...]

Možná Misia2022-07-05T04:05:12+01:00

Korach mal Pravdu

Všetci sme svätí. Ale potrebujeme, aby táto svätosť žiarila. A aby sme svietili, musíme byť zapojení do Zdroja energie. Nm 16,3: A zhromaždili sa proti Mojžišovi a proti Áronovi a povedali im: Beriete na seba príliš veľa, lebo celé Zhromaždenie je [...]

Korach mal Pravdu2022-06-29T04:01:04+01:00
Go to Top