Žiaden strach

Ak ťa to znepokojuje, nevpúšťaj to do svojej mysle. Dt 20:3: Počuj, Izrael! Chystáte sa ísť do boja so svojím nepriateľom. Nedovoľte, aby boli vaše srdcia slabé. Nebojte sa, nepodliehajte panike ani sa ich nebojte.  Uprostred boja je zakázané baviť sa [...]

Žiaden strach2023-01-23T04:51:17+01:00

Ako hovoriť s faraónom

Boh potom dal Mojžišovi a Áronovi konkrétne pokyny, ako hovoriť s faraónom. A rovnaké pokyny Boha platia aj pre nás - Kresťanov posledných čias. Ex 7:1: Boh povedal Mojžišovi: Pozor! Urobil som ťa pánom nad faraónom. Účelom Mojžišových úctivých, no ráznych [...]

Ako hovoriť s faraónom2023-01-22T05:57:00+01:00

Pýtať sa na Božie Cesty

Mojžiš sa rozlúčil s Jetrom a vydal sa do Egypta. Ako Boh predpovedal, keď Mojžiš žiadal, aby faraón prepustil Židov, dokonca aj na tri dni, faraón odmietol. Namiesto toho faraón nariadil, aby Židia už nedostávali slamu na výrobu tehál; museli by [...]

Pýtať sa na Božie Cesty2023-01-17T05:05:29+01:00

Ako Dlho Môžeme Čakať?

Je také ťažké čakať. Pozorovať milovaného človeka v bolestiach alebo v kríze, zúfalo čakať na obrat k lepšiemu. Keď si urobil všetko, čo si mohol, modlil si sa každú modlitbu, preplakal každú slzu. Keď nie je čo robiť, len čakať. Ako [...]

Ako Dlho Môžeme Čakať?2023-01-16T07:38:31+01:00

Výchova detí

Boh nechce, aby sme pri pohľade na naše deti, ani pri každej myšlienke o ich budúcnosti boli zúfalí, ani bezradní. Preto nám na cestu životom - nie smrti - poslal Jeho vlastný návod na úspešný život - Bibliu. Tak ako je [...]

Výchova detí2023-01-16T04:55:33+01:00

Žezlo Boha

Boh posiela Mojžiša späť do Egypta a hovorí mu, čo má robiť. Mojžiš sa pýtal Boha, čo v prípade, Židia neuveria, že ho poslal Boh, a tak mu Boh dal moc robiť niekoľko zázrakov, ktoré by dokázali, že je na Božej misii. [...]

Žezlo Boha2023-01-13T05:02:49+01:00

Jednota v Spoločenstve

Jakub zakončil svoje požehnanie svojim deťom tým, že ich všetkým požehnal všetkými vlastnosťami, ktoré sú jedinečné pre každého jednotlivo. Gn 49:28: Jakub im dal všetky požehnania, ktoré dal každému jednotlivo.  Hoci každý z nás má svoju jedinečnú úlohu v našom Božom [...]

Jednota v Spoločenstve2023-01-06T08:51:21+01:00

Čo to znamená byť skutočným lídrom?

Žijeme časy až zúfalého nedostatku skutočných lídrov. Áno, náš svet je plný brilantných, úžasných ľudí, ale nie skutočných lídrov. Ježiš nás varoval, aby sme boli ostražití a nedali sa žiadnym spôsobom zviesť. Ako teda spoznať skutočného lídra a nebyť zvedený úžasným rečníkom? [...]

Čo to znamená byť skutočným lídrom?2023-01-08T08:03:55+01:00

Imunizácia vs Vplyv

Jakub potom ešte viac prekvapil Jozefa tým, že dal Efraimovi prednosť pred Manassesom, hoci Manasses bol starší. Gn 48:19: Jakub povedal Jozefovi: Ale jeho mladší brat bude väčší ako on. Ako sme videli, Manasseh predstavuje našu povinnosť chrániť sa pred negatívnymi [...]

Imunizácia vs Vplyv2023-01-04T05:04:37+01:00

Pravá Radosť

Jakubove posledné roky strávené v Egypte so zjednotenou rodinou boli najlepšími v jeho živote. Gn 47:28: Jakub žil 17 rokov v Egypte. Napriek Jakubovej radosti z toho, že vidí svoju rodinu znovu zjednotenú a vernú svojim tradíciám, je stále ťažké si [...]

Pravá Radosť2023-01-04T05:05:42+01:00

Uč sa od Jozefa

Aj keď tvoje srdce zúri kvôli tým, ktorí ti ublížili, aj vtedy si ty pánom svojej mysle, svojho jazyka a svojich skutkov. Musíme sa učiť od Jozefa. Keď sa dostal do rúk svojich bratov, takmer ho zavraždili a predali do otroctva. [...]

Uč sa od Jozefa2023-01-03T05:15:50+01:00

Dobré zo zlého

Najbohatšie príbehy v živote začínajú nejakou vážnou chybou. Nakoniec Jozef povedal svojim bratom: „Hoci ste mi chceli ublížiť, Božie úmysly boli dobré." Spôsobom, ktorý si nevieme predstaviť, pri pohľade zhora, je všetko dobré. Akékoľvek zlo, ktoré vo svete vnímame, je subjektívne. [...]

Dobré zo zlého2023-01-01T04:55:19+01:00
Go to Top