Vŕbový Konár

Hľa vŕbový konár. Bez arómy. Bez chuti. Tenká stonka s listami. Jednoduchosť. Všetci potrebujeme trochu jednoduchosti. Na Sukot držíme spolu štyri rôzne formy života a robíme požehnanie. Ak jeden chýba, niet  žiadneho prikázania, žiadneho požehnania. Jedným z nich je list ďatle [...]

Vŕbový Konár2023-10-04T04:38:00+01:00

Objatý Stánkom

Stan je objatie. Sedíš vo vnútri a Boh vás všetkých objíma od hlavy po päty. Stánok je objatie. Sedíš vo vnútri a Boh ťa objíma. Každého, od hlavy po päty. Čokoľvek robíš vo svojom stane – popíjaš pivo, chatuješ s priateľom, [...]

Objatý Stánkom2023-09-29T05:34:23+01:00

Dozvuky sviatkov

Ak dedina nemá deti, ktoré študujú Bibliu, jej obyvateľstvo je vystavené kliatbe ostracizmu, t.j. vylúčenia zo spoločnosti alebo skupiny — teda Božieho Kráľovstva, — kým pre deti nezamestná učiteľov.

Dozvuky sviatkov2023-09-26T06:00:15+01:00

Bližšie k Nebu ako k Zemi

V dňoch od Rosh ha-Shana po Yom Kippur môže byť ktokoľvek bližšie k nebu ako k zemi. Nebesá, nakloňte svoje ucho a ja prehovorím! Zem, počuj, čo hovoria moje ústa! Počúvajte Nebesia a počúvaj, Zem!  Izaiáš obrátil Mojžišov jazyk. Požiadal zem, [...]

Bližšie k Nebu ako k Zemi2023-09-19T05:19:42+01:00

Je väčšina môjho života odpadom?

V súlade s tým, čo bolo poznamenané o jedinečnej kvalite a prevahe pokánia v tom, že umožňuje človeku úplne napraviť všetko, čo sa malo dosiahnuť v minulosti, vo veciach Biblie a prikázaní – „jedným ‚obrátením‘ a v jedinom momente" - Mimochodom, [...]

Je väčšina môjho života odpadom?2023-09-18T05:01:32+01:00

Byť Zjednotení so Zákonom

Mojžiš potom nariadil Levitom, aby zvitok Zákona, ktorý čoskoro zapíše, vložili do Archy Zmluvy spolu s Tabuľami Zmluvy, ktoré dostal na vrchu Sinaj. Dt 31:25-26: Mojžiš prikázal Levitom, ktorí niesli Archu Zmluvy Pána, a povedal: Vezmite túto knihu Zákona a položte [...]

Byť Zjednotení so Zákonom2023-09-10T07:24:18+01:00

Mali By Sa Rodičia Deťom Ospravedlniť?

Všetci sa občas mýlime. Napriek tomu sme všetci v poriadku. Je to preto, že sme väčšinu času v poriadku. Nikto sa vždy nemýli a nikto nemá vždy pravdu. Zmätený? Poviem to jednoduchšie: každý z nás sa občas pomýli. Každý jeden z [...]

Mali By Sa Rodičia Deťom Ospravedlniť?2023-08-30T04:35:48+01:00

Sila Slov

Mojžiš prediskutoval so židovským ľudom zákony týkajúce sa rozvodu, výnimiek z vojenskej služby, správania pri prijímaní kolaterálu na pôžičku, únosu a kožnej choroby známej ako lepra. Táto choroba postihuje najmä ľudí, ktorí sa previnili zlou, či zlomyseľnou rečou, rovnako ako postihla [...]

Sila Slov2023-08-27T04:45:52+01:00

Jadro Zostáva

Hovoríme k jadru reality. Nazývame to "modlitba". Predpokladom stvorenia vesmíru je úplné a absolútne stiahnutie prvotného nekonečného svetla. Až potom sa mohol vrátiť konečný prúd svetla, aby vytvoril a udržal vesmír. Všetko svetlo bolo stiahnuté. Niet žiadnych informácií, žiadnho zjavenia, žiadneho [...]

Jadro Zostáva2023-08-26T04:35:40+01:00

Skutočná Rodová Rovnosť

Potom Mojžiš prebral so židovským ľudom zákony týkajúce sa dedenia, rodičovskej zodpovednosti za správanie svojich detí, vrátenia stratených vecí, pomoci druhým a obliekania opačného pohlavia. Dt 22:5: Žena nesmie nosiť mužský odev; muž nesmie nosiť ženský odev. 1Kor 11:14: A neučí vás [...]

Skutočná Rodová Rovnosť2023-08-23T04:12:38+01:00

Vojna Proti Zlu

Mojžiš povedal Deťom Izraela, že po dobytí Zeme Izrael od jej okupantov, im bude dovolené, v prípade potreby, zaútočiť na susedné krajiny, ktoré predstavujú hrozbu pre ich bezpečnosť. Dt 21:10: Ak pôjdeš do vojny proti svojim nepriateľom, Boh vydá vášho nepriateľa [...]

Vojna Proti Zlu2023-08-22T04:49:29+01:00

Márnotratnosť

Nie je to tvoje! „Recykluj, Redukuj & Používaj znova“ má svoj základ v Bohu. Ešte predtým, ako sa Greenpeace objavilo na scéne, Boh už zmapoval environmentálnu etiku. To všetko je v tomto verši: Dt 20:19: Keď budeš mnoho dní obliehať mesto, [...]

Márnotratnosť2023-08-18T04:23:51+01:00
Go to Top