Vnútorní pracovníci

Tí, ktorí zdieľajú svoju lásku ticho, bez pomyslenia na odmenu, sú srdcom sveta. Keď sa pozrieš na ľudskú bytosť, vidíš, ako jej ruky pracujú, jej nohy kráčajú, jej ústa hovoria. Nevidíš jej srdce, jej mozog, jej pľúca a obličky. Pracujú potichu, [...]

Vnútorní pracovníci2024-03-31T04:16:11+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-03-30T05:12:55+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-03-29T08:01:24+01:00

Rôznorodosť

Boh je v rozdieloch. Iba od Toho, ktorý nie je ani voda, ani oheň, môžu pochádzať oceány aj hviezdy;Od Toho, ktorý nie je ani veľký, ani malý, môže pochádzať modrá veľryba aj komár;Od Toho, ktorý nie je svetlom ani tmoumôžu pochádzať oči jastraba [...]

Rôznorodosť2024-03-28T04:59:52+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-03-28T06:14:10+01:00

Pravda o vojne u susedov

Ohľadom vojny na Ukraine, sa už popísalo všeličo, len nie skutočná pravda. Tú totiž človeku okrem Boha, žiaden žurnalista nepovie. Ale On o nej zjavuje naozaj všetko. Americký prezidentský kandidát, Robert Kennedy Jr. mal v tejto súvislosti len pred pár dňami [...]

Pravda o vojne u susedov2024-03-27T07:34:32+01:00

Množstvo

Nie pre naše podobnosti, ale pre naše rozdiely sme vzácni nášmu Stvoriteľovi. Boh nechcel, aby Jeho stvorenie bolo akousi jednoduchou jednotou, homogénnou a jednotnou, bez rozdielu medzi jedným stvorením a druhým. Naopak, On si želal množstvo – obrovské množstvo, až do [...]

Množstvo2024-03-26T22:05:53+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-03-26T04:44:27+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-03-25T05:14:05+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-03-24T05:15:01+01:00

Vrátenie Duchovne Ukradnutých Vecí

Jedným z hriechov odčinených obetou za vinu je krádež. Aby však obeta tento hriech odčinila, musel zlodej najprv vrátiť tovar, ktorý ukradol. Lv 5:23: Boh povedal Mojžišovi, že ak zlodej chce odčiniť svoj hriech obetou za vinu, musí najskôr vrátiť predmet, [...]

Vrátenie Duchovne Ukradnutých Vecí2024-03-22T07:28:06+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-03-24T05:45:12+01:00
Go to Top