Pozdvihi Svoj Materiálny Svet

Tej noci anjel zápasil s Jakubom a Jakub zvíťazil, hoci sa anjelovi podarilo vykĺbiť jeho stehno. Jakub žiadal, aby ho anjel požehnal; tak mu anjel oznámil, že Boh mu dá ďalšie meno Izrael, čo znamená „Ten, ktorý zápasil s Bohom a zvíťazil“. [...]

Pozdvihi Svoj Materiálny Svet2021-11-16T05:37:06+01:00

Čo môžem opraviť?

Ak máš svetlo, použi ho na opravu sveta. Istý Zákonník sa údajne trinásť rokov skrýval pred Rimanmi v jaskyni. Tam mal duchovnú skúsenosť s prorokom Eliášom a dokonca aj Mojžišom. Keď vyšiel z jaskyne a prišiel do mesta, nepovedal: „Dovoľte mi, [...]

Čo môžem opraviť?2021-11-16T05:19:30+01:00

Spolupráca

Hranica medzi tvojim duchovným a tvojim pracovným životom je imaginárna. Oba sú jedno. Niektorí ľudia si myslia, že medzi ich prácou a časom na štúdium, meditáciu a modlitbu nie je žiadny konflikt. Že sa naopak, navzájom dopĺňajú: Začni svoj deň spojením [...]

Spolupráca2021-11-14T18:25:04+01:00

Monkey Business

Dnes ráno som hovorila s Pánom ohľadne Jeho dokonalého plánu spásy, aj v súvislosti s čoskorým ukončením šialenstva epidémie. Celý svet je totiž trpí pre "monkey business" - zlomyseľné či podvodné správanie, ktorému väčšina verí a ktorého sa pridŕža. Kto číta, [...]

Monkey Business2021-11-15T10:15:37+01:00

Nenechaj po sebe Nič

Toto je celý náš život a všetko, na čo sme tu: Aby sme nepohrdli blatom, ale zachránili jeho klenoty a odhalili jeho krásu. Ak nie je zlý, musíme ho použiť pre dobro. Ak sa dá pozdvihnúť vyššie, nemôžeme ho nechať v [...]

Nenechaj po sebe Nič2021-11-14T16:52:20+01:00

Príprava Učeníkov

Si učeníkom Ježiša Krista? Božie Slovo zjavuje, že tých, ktorých použije, dôkladne pripraví predtým, ako ich pošle, aby konali svoje dielo. A potom to dokážu! Mt 28,19: Choďte preto, robte učeníkov pre Krista zo všetkých národov a dajte im krst obradným ponorením [...]

Príprava Učeníkov2021-11-14T05:55:54+01:00

Svetské Zamestnanie

Všetko, čo zarobíme, je manna z neba. Avšak, aby sme ju priviedli na zem, potrebujeme prácu. Prečo musíme mať prácu? Prečo nemôže náš chlieb jednoducho spadnúť z neba? Aj padá. Všetko, čo zarobítme, je manna z neba. Ale môžeme jesť mannu [...]

Svetské Zamestnanie2021-11-14T05:12:43+01:00

Škôlkárom, Deťom aj Tínedžerom

Hovorí sa, že mladosť je pochabosť, t.j. hlúposť. Ale platí to aj v živote viery, ak sa veriaci z nekajúcnosti a iných hriechov nie vyznáva, ale vyhovára a vysvetľuje, čím ich ospravedlňuje. Mnohí si myslia, že sa tak zbavia zodpovednosti za svoj [...]

Škôlkárom, Deťom aj Tínedžerom2021-11-13T16:27:50+01:00

Ovocím Božieho Ducha je pokoj

Konflikt podporuje egocentrizmus a prakticky nás núti utiecť, brániť sa alebo útočiť na druhého, aby sme si udržali alebo vytvorili istú mieru kontroly. Presne to zažíva celé ľudstvo v súvislosti s pandémiou dnes. Lenže Boh už má plán aj ako z toho [...]

Ovocím Božieho Ducha je pokoj2021-11-12T07:36:39+01:00

Pracovné Lekcie

Vesmír je trieda. Každý deň života je novou lekciou. Ak je celý svet triedou a každý deň života je lekciou, potom to určite zahŕňa aj tvoju profesiu a pracovisko. Koniec koncov, Boh má neobmedzené spôsoby, ako ti zabezpečiť živobytie, ale rozhodol [...]

Pracovné Lekcie2021-11-11T05:44:31+01:00

Finančné Plánovanie

Investuj sa. Nie zotroč sa. Rob svoju prácu. Nie staň sa tvojou prácou. Tu je návod, ako si zarobiť poctivý život s istotou a minimálnymi starosťami: Urči, koľko musíš zabezpečiť pre potreby svojej rodiny. Pusti sa do podnikania, ktoré dokáže zarobiť [...]

Finančné Plánovanie2021-11-11T05:45:18+01:00

Hľaď na Neviditeľné

Snáď najnádhernejším a najvzrušujúcejším veršom Pavlových listov je ona výzva "Hľaď na neviditeľné." Už sama o sebe je skutočne "na zjedenie", je neopakovateľná. Možno si povieš, že je to šialené. Ale to, čo my, ľudia, považujeme za šialené, je u Boha múdrejšie, [...]

Hľaď na Neviditeľné2021-11-11T05:49:15+01:00
Go to Top