Schovávačka

ROSH HASHANAH JE HRA na schovávačku. Boh sa SKRYJE. My HĽADÁME. Boh sa skrýva, my hľadáme. Ale kde sa môže Boh skryť? Kamkoľvek ideš, tam je On: "Niet miesta bez Neho." Je to skôr ako keď sa rodičia schovávajú za vlastné [...]

Schovávačka2023-09-13T05:43:03+01:00

Dávaj Pozor

Mnohí si myslia — lebo tak ich naučili, — že bez ohľadu na to, ako ďaleko zablúdili, cesta návratu je pre každého vždy otvorená. Nie je to však pravda o všetkých, čo zablúdili. Návrat k Bohu, často prekladaný ako „pokánie“, neznamná [...]

Dávaj Pozor2023-09-12T05:06:05+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2023-09-11T05:49:50+01:00

Byť Zjednotení so Zákonom

Mojžiš potom nariadil Levitom, aby zvitok Zákona, ktorý čoskoro zapíše, vložili do Archy Zmluvy spolu s Tabuľami Zmluvy, ktoré dostal na vrchu Sinaj. Dt 31:25-26: Mojžiš prikázal Levitom, ktorí niesli Archu Zmluvy Pána, a povedal: Vezmite túto knihu Zákona a položte [...]

Byť Zjednotení so Zákonom2023-09-10T07:24:18+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2023-09-09T05:10:43+01:00

Poď Domov

Najodvážnejším činom v živote človeka je návrat domov a zistenie, kým naozaj je. Božie Slovo rozpráva príbeh o každom z nás, príbeh, v ktorom sa jedného dňa všetci nakoniec vrátime domov. Niektorí to čítajú ako návod. Ale najlepšie sa to číta [...]

Poď Domov2023-09-08T03:53:30+01:00

Reštartuj

Pretože tvoja budúcnosť nie je pripútaná k tvojej minulosti. Čas nie je vlak áut zapriahnutých jedno do druhého. Rok nie je ťahaný predchádzajúcim rokom. Súčasnosť nie je pevne spojená s minulosťou. Budúcnosť nie je zotročená prítomnosti. Skôr každý rok prichádza čerstvý [...]

Reštartuj2023-09-06T05:54:59+01:00

Prasa neznalý

Ten, kto je prízemný a hrubý, necíti svoju vlastnú hrubosť a prízemnosť.

Prasa neznalý2023-09-07T05:14:38+01:00

Boh Nad On a Ona

Boh je On aj Ona. My sme Ona. Keď hovoríme o Božej prítomnosti v našom svete, ktorá dáva život všetkým veciam, potom je Boh Láska. Keď hovoríme o Božej transcendencii mimo tohto sveta, nazývame Ho „Svätý, nech je požehnaný“. V našich [...]

Boh Nad On a Ona2023-09-05T04:36:37+01:00

Oslavuj Cestu

Tvoja duša nezačala narodením. Životom to nekončí. Ale je to tu so zámerom. Tu je múdrosť Božieho Slova na liečenie smútku a depresie: Dt 26:1: Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá do dedičstva Pán, tvoj Boh, vezmi si ju do [...]

Oslavuj Cestu2023-09-05T05:26:44+01:00

Hmota a Forma

Záhradník vyrába hmotu. Remeselník vytvára formu. Ale Ten, Ktorý dýcha v našej duši, Jeho dych je jej podstatou a Jeho svetlo je jej formou. Tu je prorokov opis židovského národa: Iz 60:21: Aj tvoj ľud bude celý spravodlivý; oni navždy zdedia [...]

Hmota a Forma2023-09-04T04:31:30+01:00

Harmonizácia

Harmónia doma je vecou dôrazu: Nechaj nesúlad odísť. Osláv krásu.

Harmonizácia2023-09-02T05:52:09+01:00
Go to Top