Dôvera pre iných

Pre seba dôveruj Bohu, ostatným podaj ruku. Svoju dôveru v Boha si nechaj pre seba. Keď veci nejdú tak dobre, povedz si, že je to naozaj na dobré, lebo tým, čo milujú Boha, všetko slúži pre dobro. A raduj sa z [...]

Dôvera pre iných2024-01-11T04:46:13+01:00

“Vidieť” Boha

Na konci predchádzajúcej časti bol Mojžiš znepokojený zdanlivým rozporom medzi jeho vierou v Božiu dobrotu a zjavným Božím zlým zaobchádzaním so židovským ľudom. Boh preto povedal Mojžišovi: „Musíš sa učiť od patriarchov a matriarchátov. Nepochybne vo Mňa verili, aj keď sa [...]

“Vidieť” Boha2024-01-07T17:16:07+01:00

Božia palica

Mojžiš sa obával, že Židia neuveria, že ho poslal Boh, a tak mu Boh dal moc robiť konkrétne zázraky, ktoré dokazovali, že je na Božom poslaní. Nakoniec sa Mojžiš vyhováral, že jeho rečová vada mu bráni byť efektívnym vodcom. Na to [...]

Božia palica2024-01-06T05:07:14+01:00

Aby si miloval Boha, Roztiahni krídla

"Miluj Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a všetkými svojimi prostriedkami" Ako sa vták vznáša po oblohe na svojich dvoch krídlach, tak sa prikázanie nesie nahor na krídlach lásky a bázne. Okrem toho, milovať Boha je prikázanie – jedno zo [...]

Aby si miloval Boha, Roztiahni krídla2024-01-05T05:38:49+01:00

Ukázať Bohu, že na Ňom záleží

Mojžiš utiekol z Egypta a nakoniec prišiel do Midianu. Tam sa oženil s Tziporou, dcérou miestneho náčelníka Jetra, a začal pracovať ako pastier jeho stád. Jetro odsúdil modlárstvo, a preto ho jeho ľud vylúčil. Medzitým sa židovské otroctvo v Egypte ešte [...]

Ukázať Bohu, že na Ňom záleží2024-01-04T04:56:32+01:00

Realistický Optimizmus

Keď ti život postaví do cesty hory... ...vedz, že sa čoskoro stane zázrak. Ž 121:1–2: Svoje oči pozdvihnem k vrchom, Odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc prichádza od Pána, Stvoriteľa Nebies i Zeme. Ľudia veria, že iba blázni sú optimisti. Ale [...]

Realistický Optimizmus2024-01-03T05:58:02+01:00

Identita Veriaceho

Boží sľub, že urobí z Jakubovej rodiny veľký národ v Egypte, sa rýchlo splnil. Za menej ako storočie sa počet Židov tak dramaticky zvýšil, že sa faraón obával, že by mohli ovládnuť Egypt. Preto začal povolávať Židov, aby pracovali na jeho [...]

Identita Veriaceho2024-01-01T05:06:18+01:00

Jednota v Spoločenstve

Jakub zakončil svoje požehnanie svojim deťom tým, že ich všetkým požehnal všetkými vlastnosťami, ktoré sú jedinečné pre každého jednotlivo. Gn 49,28: Jakub im dal všetky požehnania, ktoré dal každému zvlášť. Hoci každý z nás má svoje jedinečné úlohy v našom Božom [...]

Jednota v Spoločenstve2023-12-31T05:00:27+01:00

Jedno malé svetlo

...pretože jedno malé svetlo dokáže zahnať veľa tmy. Sú chvíle, keď máš pocit, že boj je príliš zdrvujúci, že sa nikam nedostaneš. Pretože zakaždým, keď sa vynoríš, neúprosná šelma v tvojom vnútri ťa opäť stiahne späť. Ale pravdou je, že pokiaľ [...]

Jedno malé svetlo2023-12-17T04:59:56+01:00

Sila činu

Putifarova žena, frustrovaná tým, že nedokázala zviesť Jozefa, ho ohovárala a Putifar ho uvrhol do väzenia. Ale aj tu sa Jozef rýchlo dostal na zodpovednú pozíciu. Krátko po jeho uväznení uvrhli do väzenia aj faraónovho hlavného čašníka a hlavného pekára. Ráno [...]

Sila činu2023-12-11T20:00:09+01:00

Spoliehanie sa na Božiu prozreteľnosť

Počas pasenia svojich stád Jozefovi bratia vymýšľali, ako čo najlepšie odstrániť jeho a hrozbu, o ktorej si mysleli, že predstavuje. Jakub za nimi poslal Jozefa. Gn 37:18: Skôr než sa Jozef dostal k svojim bratom, sprisahali sa proti nemu. Hoci to [...]

Spoliehanie sa na Božiu prozreteľnosť2023-12-07T05:09:46+01:00

Tri Lásky

Tri lásky sú jedna: Tvoj ľud, Tóra a Boh. Keď rabín prijal plášť vedenia, toto bola jeho „prijímacia reč“: Sú tri lásky: Láska k Bohu. Láska k Božiemu Slovu - Zákonu a Láska k tvojmu ľudu, Izraelu a tvojmu spoluveriacemu spoluobčanovi. [...]

Tri Lásky2023-11-29T04:12:41+01:00
Go to Top