Nasleduj Ho!

Príslovie hovorí: "Sťažuje sa každý, ale zomrieť nechce nikto". Je to pravda. Mnohí medzi nami po novosti života túžia, ale vykročiť doň sa boja. Problémom je dôvera Kristovi. Nie viera, že Boh existuje. Problémom je dôvera, že Ježiš mi naozaj pomôže: [...]

Nasleduj Ho!2021-07-09T07:20:09+01:00

Stráž Pravdu v Srdci!

Ježiš je Cesta, Pravda a Život. Jeho učenie je teda učením Pravdy, Božieho charakteru v nás a vedie do Večného Života. Ale vo svojom proroctve nás varoval, že v posledných, t.j.našich časoch prídu mnohí v Jeho Mene a budú toto čisté učenie [...]

Stráž Pravdu v Srdci!2021-07-09T07:41:22+01:00

Ukáž Mi Cesto!

Zákaz chleba počas sviatku Pesach je oveľa rozsiahlejší než všetky ostatné zákazy. Nielenže je tu zákaz jesť chlieb, ale zakázané je aj mať ho v dome. Hneď po sviatku Pesach sa však chlieb vracia na scénu. Chlieb, ktorý bol včera taký hrozný, sa [...]

Ukáž Mi Cesto!2021-07-09T07:42:51+01:00

Zrnko múdrosti – Sebaklam

Oklamať svet je jedna vec, ale oklamať samého seba nie je veľký problém. Si blázon, že sa chceš klamať. A blázna môže klamať každý. -- z prísloví Rabbiho Shmuela

Zrnko múdrosti – Sebaklam2021-04-19T06:54:55+01:00

Hodnota Vernosti

V každom čase prípravy na niečo nové, úžasné a veľké, sa od nás vyžaduje isté sebazaprenie, istý druh zriekania sa čohosi na istý čas. Človek sa napríklad s radosťou zrieka jedla, aby schudol do svadobných šiat, zrieka sa míňať v mene blížiacej [...]

Hodnota Vernosti2021-07-09T07:44:35+01:00

Hľadieť na iných Pozitívne

V minulej časi o negativite sme videli, že biblické malomocenstvo je choroba duše, zvaná negativita. Boh ju odsúdil už na počiatku, keď povedal, že pre ňu vyhubí človeka zo zeme. A videli sme, že iba kňaz bol oprávnený vyhlásiť osobu, odev alebo [...]

Hľadieť na iných Pozitívne2021-04-14T11:45:40+01:00

Prečo pokánie?

Boh povedal: „Robte pokánie“, To znamená: PODSTÚPTE ZMENU ZMÝŠĽANIA VOČI BOHU, inak sa objaví mentálna degenerácia, čo je strata schopnosti porozumieť vôbec niečomu (viď Rim 1).

Prečo pokánie?2021-07-10T12:22:32+01:00

Odkaz všetkým demotivovaným

Kam môžem odísť od Tvojho Ducha Svätého? Alebo kam mám ujsť z Tvojej prítomnosti? Žalmista nechce naozaj utiecť. Kladie pred nás myšlienky a otázky, aby sme videli, že nech sme kdekoľvek, vždy sme pod Božím skúmavým pohľadom. Boh je pozitívny Duch. [...]

Odkaz všetkým demotivovaným2021-07-10T12:23:37+01:00

Na čo vlastne čakáš?

Kde by sme dnes boli, keby Abráham v Ure starostlivo zvažoval výhody a nevýhody Božieho pozvania a rozhodol sa, že radšej využije svoje lekárske a sociálne zabezpečenie, štyri týždne platenej dovolenky a svoj dôchodkový plán? A čo by sa stalo, keby [...]

Na čo vlastne čakáš?2020-04-21T10:43:44+01:00

Namyslení škôlkári

Berieš sám seba príliš vážne a si z toho už unavený? Omrzelo ťa ustavičné predstieranie svojej vážnosti a dôležitosti? Chceš si konečne oddýchnuť od "ťažoby" dospeláka? Potom si na správnej adrese, lebo namyslenosť naozaj unavuje. Mnohí z nás sa berú až príliš vážne, [...]

Namyslení škôlkári2020-03-14T18:36:24+01:00

Prečo nerozumiem Božiemu Slovu?

Učíš sa a mučíš a stále to nikam nevedie? Prešiel si mnohými kurzami Božieho Slova a stále bezvýsledne? Trápi ťa fakt, že ešte stále neprinášaš ovocie Bohu? Potom práve tebe, ktorý miluješ Boha a chceš žiť hojnosť Jeho požehnania, je venované toto [...]

Prečo nerozumiem Božiemu Slovu?2020-03-05T09:11:12+01:00

Zlých duchov vyháňajte

Dar Ducha Svätého som prijala pár rokov pred krstom v Ježišovom mene. Presne, ako to opisuje Pánovo Slovo v Skutkoch apoštolov (Sk 10,44n). Spolu s darom Ducha Svätého som vtedy dostala aj jeden "obyčajný darček" - knihu o živote kňaza Jána Máriu [...]

Zlých duchov vyháňajte2020-01-03T19:24:31+01:00
Go to Top