Sebapoznanie

Mnohokrát som svedkom výpovedí, ktoré zjavujú, že veriaci je naozaj pod vplyvom démonov. Alebo že jeho myseľ je naozaj obsadená zlými duchmi, lebo im to človek dovolil sám. Kto číta, nech pochopí. Ktokoľvek nemôže byť aktívny, keď by mal byť aktívny, [...]

Sebapoznanie2021-12-29T07:33:40+01:00

Ako človeče zmýšľaš, Taký si

Zaspievam ti pieseň môjho Milovaného, ktorá sa týka Jeho vinice. Môj milovaný mal vinicu na veľmi úrodnom vrchu; On ju vykopal a pozbieral jej kamene, vysadil ju najkvalitnejším viničom a postavil uprostred nej vežu a urobil v nej aj lis na víno; [...]

Ako človeče zmýšľaš, Taký si2024-02-04T09:01:41+01:00

Uzdravená vo Sviatok

Boh nám prisľúbil, že ak my dodržíme prikázanie o Ním prikázaných Sviatkoch, že nás bude žehnať tak, že sa budeme radovať. Preto sa dnes tešíme aj z daru uzdravenia našej Sestry v Kristovi: Chválim Pána za Jeho milosrdenstvo s nami! Svedčím [...]

Uzdravená vo Sviatok2021-09-28T19:30:48+01:00

Dvojnásobné Požehnanie

Velebí duša moja Pána a môj duch plesá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo vzhliadol na volanie svojho ľudu a neprestal žehnať dvojnásobným požehnaním. Svedčím o tom, ako Pán žehná svoj ľud naozaj dvojnásobným požehnaním. A zároveň je našim poďakovaním Pánovi za [...]

Dvojnásobné Požehnanie2021-09-24T12:04:46+01:00

Svedectvo o premáhaní stresu

S radosťou uverejňujem svedectvo študenta, ktorý prakticky použil Pánovu náuku v konkrétnej situácii svojho života. Dal by Boh, aby sme takto v každodenných bojoch víťazili všetci. Posielam na povzbudenie. Pred troma dňami som jednému známemu (podnikateľovi) hovoril, že chodíme s manželkou [...]

Svedectvo o premáhaní stresu2021-09-22T12:44:22+01:00

Dovolenkový suvenír

Z dovoleniek si každý rád privezie nejakú tu "trofej". Pre jedného sú to zážitky, pre iného fotky, pre ďalšieho čosi iné. My s manželom sme si z pobytu na Slovensku, ktorý zámerne dovolenkou nenazvem, lebo bol oveľa viac, priniesli... svedectvá o zázrakoch [...]

Dovolenkový suvenír2021-07-09T07:44:57+01:00

Porážka nepriateľa

Jedno z Božích prisľúbení, ktorých je v Písme vyše 8.000, hovorí, že ak budeme Bohu naozaj poslušní, vydá našich nepriateľov do našej moci. Nuž, takto vydal Pán mojich nepriateľov do rúk mne: Hneď v úvode tohto môjho svedectva o dokonalej a absolútne [...]

Porážka nepriateľa2020-06-11T16:03:42+01:00

Uzdravená z alergie

S radosťou a vďačnosťou Pánovi uverejňujem svedectvo mojej sestry v Kristovi, ktorá doslova a do písmena na vlastnej koži zažila Pánovo Slovo: I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako Ten, čo má autoritu, a nie ako ich zákonníci. (Mk 1,22) [...]

Uzdravená z alergie2021-07-09T07:35:06+01:00

Blaho všetkých je v rukách Boha

Toto je svedectvo o úžasnej moci Boha, ktorý nikdy nezachraňuje len jedného človeka, ale je stará sa o blaho naozaj nás všetkých. Stalo sa to v prvom roku po mojom presťahovaní do novej krajiny. Pracovný týždeň nasledoval predĺžený víkend, preto sme s [...]

Blaho všetkých je v rukách Boha2020-01-30T11:24:55+01:00

Uzdravenie kostnej drene

Úplné fyzické uzdravenie z choroby. Kto z chorých by po ňom netúžil? O to viac ma teší, že dnes môžem svedčiť o ďalšom fyzickom uzdravení z hroziacej transplantácie kostnej drene, ktorého sa mi dostalo od Pána. Všetko začalo pred vyše štyridsiatimi [...]

Uzdravenie kostnej drene2023-10-12T05:24:26+01:00

Predčasný pôrod? Ani náhodou!

Pánova milosť, o ktorej budem svedčiť dnes, začala vlastne ešte minulý rok. Nestala sa mne, ale Pán mi dal milosť byť jej svedkom. V tom čase Pán do svojej školy priviedol dvoch vzácnych ľudí a mne zveril milosť postarať sa o nich, kým [...]

Predčasný pôrod? Ani náhodou!2019-01-02T14:07:46+01:00

Zlých duchov vyháňajte

Dar Ducha Svätého som prijala pár rokov pred krstom v Ježišovom Mene. Presne, ako to opisuje Pánovo Slovo v Skutkoch apoštolov (Sk 10:44n). Spolu s darom Ducha Svätého som vtedy dostala aj jeden "obyčajný darček" - knihu o živote kňaza Jána Máriu [...]

Zlých duchov vyháňajte2023-05-19T09:45:00+01:00
Go to Top