Čistý Vzduch

Život človeka závisí od vzduchu okolo neho. Bez vzduchu nemôže žiť a kvalita života závisí od kvality vzduchu. V atmosfére Biblie a prikázaní je zdravý život. V prostredí bez Boha je život chorý a človek je neustále ohrozený možnosťou, že ho [...]

Čistý Vzduch2023-01-04T06:48:53+01:00

Zrkadli Lásku

To, čo cítiš voči svojmu priateľovi, je v skutočnosti to, čo tvoj priateľ cíti voči tebe. Dt 1:27; Vo svojich stanoch ste reptali a hovorili: „Pretože nás Boh nenávidí, vyviedol nás z egyptskej krajiny, aby nás vydal do rúk Amorejcov, aby [...]

Zrkadli Lásku2022-08-17T06:13:48+01:00

Intolerancia

V jadre zla leží nenávisť, t.j. intolerancia. To je to, čo drží ľudskú dušu vo vyhnanstve zo Záhrady Edenu. Ten, kto je plný seba, nenecháva miesto pre nikoho iného. Opovrhuje inou osobou jednoducho pre priestor, ktorý iná osoba konzumuje. Toto je [...]

Intolerancia2022-08-11T08:25:40+01:00

Uzdravenie Iným Spôsobom

Keď nájdeš chorobu, nájdi tam aj zdravie a vdýchni doň ešte viac života. Existujú dva prístupy k liečbe: Jedným z nich je nájsť všetko, čo bolo oslabené a poškodené chorobou, potom to opraviť a posilniť. Ďalším je nájsť to, čo zostáva [...]

Uzdravenie Iným Spôsobom2022-07-31T07:17:46+01:00

Skrytá príčina

Jediným nepredvídateľným skutkom jedného človeka, ktorý sa stará o druhého, ktorého nemôže tolerovať, je celé stvorenie uzdravené. Prvý chrám, prečo bol zničený? Kvôli modlárstvu, vraždám a cudzoložstvu. Druhý chrám, keď odmietli prijať svojho Mesiáša - Krista. Pretože boli takí, ktorí boli [...]

Skrytá príčina2022-07-31T04:57:45+01:00

Koho Milovať

Boh informoval Mojžiša o nápravných trestoch za angažovanosť do vzťahov, ktoré boli zakázané. Po uzavretí týchto zákonov Boh vyhlásil, že židovský národ ich musí dodržiavať, a pamätať na Toho, kto ich uložil. Boh to povedal takto: „Ja som Pán, váš Boh“. [...]

Koho Milovať2022-05-09T04:02:05+01:00

Hľadieť na iných Pozitívne

V minulej časi o negativite sme videli, že biblické malomocenstvo je choroba duše, zvaná negativita. Boh ju odsúdil už na počiatku, keď povedal, že pre ňu vyhubí človeka zo zeme. A videli sme, že iba kňaz bol oprávnený vyhlásiť osobu, odev alebo [...]

Hľadieť na iných Pozitívne2021-04-14T11:45:40+01:00

Očistenie od Negativity

Keď v Starom Zákone obhliadajúci kňaz vyhlásil človeka, ktorý si na seba sám malomocenstvo na koži pritiahol, za malomocného, takýto človek sa musel zdržiavať mimo mesta, kým z neho malomocenstvo nezmizlo. Toto je dokonalé nápravné opatrenie pre asociálne klebety, ktoré má aj [...]

Očistenie od Negativity2021-04-13T10:21:16+01:00

Porážka nepriateľa

Jedno z Božích prisľúbení, ktorých je v Písme vyše 8.000, hovorí, že ak budeme Bohu naozaj poslušní, vydá našich nepriateľov do našej moci. Nuž, takto vydal Pán mojich nepriateľov do rúk mne: Hneď v úvode tohto môjho svedectva o dokonalej a absolútne [...]

Porážka nepriateľa2020-06-11T16:03:42+01:00

Špecialista

Nasledujúci príbeh je naozaj "tým pravým orechovým", čo v dnešnej karanténe potrebujeme viac ako soľ. Neviem ako tebe, ale mne ona karanténa pripomína časy Starého Zákona. Aj vtedy si malomocní zakrývali tvár, dodržiavali sociány dištanc od ostatných volaním "neblíž sa ku mne, [...]

Špecialista2020-05-04T09:32:38+01:00

Uzdravenie rany

Ak by ste chceli zistiť, ako liečiť nevidiacich a mysleli by ste si, že nasledovaním Krista všade okolo a pozorovaním, ako to robil on vám na to stačí, skončili by ste poriadne frustrovaní. Ježiš to nikdy nerobí rovnakým spôsobom. Na jedného človeka [...]

Uzdravenie rany2018-12-30T23:37:07+01:00

Uzdrav ich

“Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli. Inak by očami videli a ušami počuli, a srdcom by chápali a obrátili by sa – a ja by som ich uzdravil.” (Mt 13,15) Uzdrav ich. Ježiš túžil, aby [...]

Uzdrav ich2018-12-30T23:34:52+01:00
Go to Top