Vychádzať spolu

Ty a ja a ten ďalší sú všetko fragmenty rozbitého celku. Keď s niekým nemôžeme vychádzať, radi to zvaľujeme toho ďalšieho: hlúposť, neschopnosť, poburujúce správanie, agresivita alebo nejaký iný hriech proti našim lepším zmyslom. Skutočný dôvod nie je žiaden z týchto. [...]

Vychádzať spolu2024-06-11T04:14:22+01:00

Sila nemyslieť

Myšlienky - najsilnejší liek života. Myslenie má hlboký účinok. Taký má aj nemyslenie. Keď je tvoja myseľ zaujatá včerajšími výsmechmi, dnešnými bolesťami a zajtrajšími temnými mrakmi, jej štetec naďalej vypĺňa prázdne miesta. Premieňa sny na realitu, krtince na príšery, nevinné tvory [...]

Sila nemyslieť2024-03-18T04:49:25+01:00

Muž a Žena

Muž a žena sú nebo a zem v tele a krvi. Je chybou považovať muža a ženu za dve samostatné bytosti. Už viac nie sú dve polovice jednej formy, dve konverzné hemisféry, ktoré do seba pevne zapadajú a tvoria dokonalý celok. [...]

Muž a Žena2023-08-31T04:27:33+01:00

Hádka, Spor, Nesúhlas

Vieš, čo je to hádka, nesúhlas a spor? Lebo nie je hádka ako hádka, a ani nesúhlas nie je vždy zlý. 1. Rozdelenie názorov, potenciálne vysoko produktívne za podmienok vzájomného rešpektu a otvorenej komunikácie. 2. Nesúlad medzi osobnosťami, ktorý ich robí [...]

Hádka, Spor, Nesúhlas2023-07-13T04:38:43+01:00

Čistý Vzduch

Život človeka závisí od vzduchu okolo neho. Bez vzduchu nemôže žiť a kvalita života závisí od kvality vzduchu. V atmosfére Biblie a prikázaní je zdravý život. V prostredí bez Boha je život chorý a človek je neustále ohrozený možnosťou, že ho [...]

Čistý Vzduch2023-01-04T06:48:53+01:00

Zrkadli Lásku

To, čo cítiš voči svojmu priateľovi, je v skutočnosti to, čo tvoj priateľ cíti voči tebe. Dt 1:27; Vo svojich stanoch ste reptali a hovorili: „Pretože nás Boh nenávidí, vyviedol nás z egyptskej krajiny, aby nás vydal do rúk Amorejcov, aby [...]

Zrkadli Lásku2022-08-17T06:13:48+01:00

Uzdravenie Iným Spôsobom

Keď nájdeš chorobu, nájdi tam aj zdravie a vdýchni doň ešte viac života. Existujú dva prístupy k liečbe: Jedným z nich je nájsť všetko, čo bolo oslabené a poškodené chorobou, potom to opraviť a posilniť. Ďalším je nájsť to, čo zostáva [...]

Uzdravenie Iným Spôsobom2022-07-31T07:17:46+01:00

Skrytá príčina

Jediným nepredvídateľným skutkom jedného človeka, ktorý sa stará o druhého, ktorého nemôže tolerovať, je celé stvorenie uzdravené. Prvý chrám, prečo bol zničený? Kvôli modlárstvu, vraždám a cudzoložstvu. Druhý chrám, keď odmietli prijať svojho Mesiáša - Krista. Pretože boli takí, ktorí boli [...]

Skrytá príčina2022-07-31T04:57:45+01:00

Hľadieť na iných Pozitívne

V minulej časi o negativite sme videli, že biblické malomocenstvo je choroba duše, zvaná negativita. Boh ju odsúdil už na počiatku, keď povedal, že pre ňu vyhubí človeka zo zeme. A videli sme, že iba kňaz bol oprávnený vyhlásiť osobu, odev alebo [...]

Hľadieť na iných Pozitívne2021-04-14T11:45:40+01:00

Očistenie od Negativity

Keď v Starom Zákone obhliadajúci kňaz vyhlásil človeka, ktorý si na seba sám malomocenstvo na koži pritiahol, za malomocného, takýto človek sa musel zdržiavať mimo mesta, kým z neho malomocenstvo nezmizlo. Toto je dokonalé nápravné opatrenie pre asociálne klebety, ktoré má aj [...]

Očistenie od Negativity2021-04-13T10:21:16+01:00

Porážka nepriateľa

Jedno z Božích prisľúbení, ktorých je v Písme vyše 8.000, hovorí, že ak budeme Bohu naozaj poslušní, vydá našich nepriateľov do našej moci. Nuž, takto vydal Pán mojich nepriateľov do rúk mne: Hneď v úvode tohto môjho svedectva o dokonalej a absolútne [...]

Porážka nepriateľa2020-06-11T16:03:42+01:00

Špecialista

Nasledujúci príbeh je naozaj "tým pravým orechovým", čo v dnešnej karanténe potrebujeme viac ako soľ. Neviem ako tebe, ale mne ona karanténa pripomína časy Starého Zákona. Aj vtedy si malomocní zakrývali tvár, dodržiavali sociány dištanc od ostatných volaním "neblíž sa ku mne, [...]

Špecialista2020-05-04T09:32:38+01:00
Go to Top