Viera a Dôvera

AJ ZLODEJ VERÍ. MUSÍŠ MAŤ DÔVERU. Viera nestačí – potrebuješ Dôveru. Predtým, ako lupič vtrhne dovnútra, modlí sa, aby mu Boh pomohol. Verí v Boha, ale neverí Mu, že mu poskytne čestný život – a tak namiesto toho kradne a vraždí. [...]

Viera a Dôvera2023-11-02T06:14:24+01:00

Veľkosť Malých Vecí

Adam a Eva mali okrem synov Kaina a Ábela ešte tretieho syna Seta. Jedným zo Sethových potomkov piatej generácie bol Enoch, ktorý odolal degenerácii, do ktorej sa ponáral zvyšok ľudstva, a žil spravodlivým životom. Gn 5:22: Enoch chodil s Bohom. Áno, [...]

Veľkosť Malých Vecí2023-10-15T05:00:30+01:00

Dávaj Pozor

Mnohí si myslia — lebo tak ich naučili, — že bez ohľadu na to, ako ďaleko zablúdili, cesta návratu je pre každého vždy otvorená. Nie je to však pravda o všetkých, čo zablúdili. Návrat k Bohu, často prekladaný ako „pokánie“, neznamná [...]

Dávaj Pozor2023-09-12T05:06:05+01:00

Vyhradený Obsah

Silný dom je vybudovaný jemnými slovami. Tvrdé slová, požiadavky a ultimáta – tieto otriasajú samotnými základmi manželstva a domova, trhajú jeho múry, až kým nezostane každý sám, izolovaný. Jemné slová, porozumenie slovám, počúvanie – to je kmeň, z ktorého vyrastá manželstvo, [...]

Vyhradený Obsah2023-08-31T04:13:27+01:00

Pozorné Srdce

Nechaj svoju myseľ pomôcť tvojmu srdcu stať sa bdelým srdcom. Tvoja myseľ a srdce si musia budovať vzťah pomaly, trochu ako domáce zviera a jeho pán. Najprv musí tvoja myseľ pevne držať tvoje srdce na vodítku. Tvoje srdce kričí: „Toto musím [...]

Pozorné Srdce2023-07-30T12:10:13+01:00

Živiaci Boh

Boh potom poučil Mojžiša o každodenných a sviatočných spoločných obetiach, ktoré sa mali pravidelne prinášať vo Svätostánku. Nm 28:2: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal ľudu Izraela: "Musíš strážiť Moju obetu, Môj pokrm pre Moje zápalné obety.“  Boh nazýva obety svojim každodenným [...]

Živiaci Boh2023-07-08T05:00:33+01:00

Viera, Rozum, Múdrosť

Múdrosť je schopnosť vidieť pravdu bez toho, aby sme sa ju pokúšali vtesnať do akekoľvek formy. Slepá viera verí tomu, čo sa jej hovorí, pretože chce veriť. Intelekt verí tomu, čomu rozumie, pretože chce dosiahnuť porozumenie. Múdrosť verí tomu, čo je [...]

Viera, Rozum, Múdrosť2023-06-28T04:07:44+01:00

Hyper Viera

Sme veriaci vo viere. Poznáme silu držať sa presvedčenia Jedného a dokonale veríme, že uspeje. Sme viac ako veriaci. Sme veriaci vo viere. Poznáme silu držať sa presvedčenia JEDNÉHO a pevne veríme, že sa to podarí. [...]

Hyper Viera2023-06-26T19:11:36+01:00

Sebavedomý Boh

Múdrosť, porozumenie, láskavosť, súcit – s týmito darmi môžu naše malé mysle a srdcia objať Nekonečno. Keď stvoril svet, rozhodol sa, že prijme úlohu láskavosti. Tak, keď budeme láskaví, mohli by sme sa s Ním spojiť svojou láskavosťou. Rozhodol sa byť [...]

Sebavedomý Boh2023-05-23T04:29:43+01:00

Urob to naozaj

Ak hľadáš Pravdu, Pravda si ťa nájde. 1Kr 18:21: Ako dlho budete kuľhať na dve strany? Ak je Boh Bohom, nasledujte Ho. A ak je Baal bohom, nasledujte jeho!  Toto je šokujúce. Ako mohol Eliáš vôbec navrhnúť ľuďom takú možnosť, aby úplne [...]

Urob to naozaj2023-03-11T05:12:17+01:00

Potiahni za lano

Dôvera je mierou zväzku. Tvoja dôvera Bohu je tak mierou tvojho zväzku s Ním. Potiahni za lano a zistíš, k čomu je priviazané. Vytrhni ho a uvidíš, aký je ten uzol pevný. Takže tu existuje len jedna miera tvojho spojenia s [...]

Potiahni za lano2022-10-25T07:01:57+01:00

Kto je tu šéfom

Nádhernú vec o sebaovládaní a pokoji vidíme v knihe Deuteronómium: Dt 16:18: Sudcov a strážcov zákona postavíš do všetkých svojich mestských brán. Na osobnej úrovni sa „naše brány“ vzťahujú na sedem zmyslových brán malého mesta, ktorým je ľudské telo, jeho sedem [...]

Kto je tu šéfom2022-09-07T06:20:51+01:00
Go to Top