Liečenie podvedomých nedostatkov

Dôvod, prečo trápenie kože, odevu alebo domu už neexistuje, je ten, že postihol iba ľudí, ktorí nezdokonalili svoje správanie a nepozdvihli sa na primerane vysoké úrovne svojich duší; tieto úrovne vedomia sú nám dostupné iba vtedy, keď svätý Chrám – ten, ktorým [...]