Znamenie z Neba

Naše potreby nás vedú na miesta, ktoré potrebujú nás. Ako vieš, čo máš napraviť? Ak tú vec skutočne potrebuješ, potom vieš, že na teba čaká, aby si ju preniesol na vyššie miesto.