User role “um_subscriber-born-again” is permitted to see flagged course listed.

Restricted content

Žiadne skratky Ľudské bytosti sa vždy ponáhľajú. Chceme veci robiť hneď. Často sa ponáhľame, aby sme dosiahli svoje sny a ciele v živote. Je frustrujúce robiť dlhé rezy cez divočinu. Boh sa viac zaujíma o to, aby sme videli, ako sa rozvíjame v [...]

Restricted content2023-02-01T21:49:24+01:00

Restricted content

Myšlienka na zamyslenie. Ľudská reč sa vyznačuje dvoma vlastnosťami: odhaľuje poslucháčovi to, čo bolo predtým skryté v myšlienkach rečníka; hovorené slovo sa stáva samostatnou entitou, oddelenou od hovoriaceho. Božia reč sa však nemôže oddeliť od Boha, pretože nič neexistuje „mimo“ Boha. [...]

Restricted content2023-02-01T21:50:32+01:00

Restricted content

Boh povedal Židom, že zviera, ktoré mali túto noc jesť, sa bude nazývať baránok „Pesachu“ - Prechodu. Dal im ďalšie pokyny, ako to majú pripraviť a zjesť. Ex 12:22: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal ľudu: Musíte vziať zväzok yzopu a s [...]

Restricted content2023-02-02T05:06:47+01:00

Restricted content

Keď deti Izraela opustili Egypt, zanechali svoju starú kultúru. Začali na novej ceste, začali odznova. Keď sa staneme veriacimi, predpokladá sa, že zomrieme svojmu starému spôsobu života a začneme znovu žiť ako nové stvorenia. Musíme opustiť naše staré spôsoby. Pasáže čítania sú: Exodus [...]

Restricted content2023-02-01T21:49:05+01:00

Restricted content

Sme „pracovníci dňa“. Deň znamená svetlo. Našou prácou je osvecovať, poúčať svet svetlom Biblie. Okrem nutnosti správneho zachovania seba samých, s Božou pomocou – byť tým, čím by sme mali byť – je celá naša služba privilégiom rozvoja učeníkov Krista, ktorí [...]

Restricted content2023-02-02T05:06:43+01:00

Restricted content

Boží sľub, že urobí z Jakubovej rodiny veľký národ v Egypte, sa rýchlo splnil. Za menej ako storočie sa počet Židov tak dramaticky zvýšil, že sa faraón obával, že by mohli ovládnuť Egypt. Preto začal povolávať Židov, aby pracovali na jeho stavebných [...]

Restricted content2023-02-02T05:06:13+01:00

Restricted content

Existuje koncept Biblie zvaný „zostup pre výstup“. Zostup tu funguje ako odrazový mostík na spustenie toho, čo padá nahor. Navyše, zostup je v skutočnosti nevyhnutnou prípravou na výstup a jeho konečným účelom je výstup; zostup nie je nič iné ako časť [...]

Restricted content2023-02-02T05:06:38+01:00

Restricted content

Ježiš nám na mnohých miestach svojho Slova a Zákona zjavuje, ako veľmi nenávidí lož, pokrytectvo, faloš a podvod aj každú pretvárku. Duchu Svätému je odporná každá myšlienka aj reč, ktorá nie je PRIAMA ako je On sám.  Vo svojom najslávnejšom proroctve však [...]

Restricted content2023-02-02T05:04:25+01:00

Restricted content

V príbehu nazvanom "A on žil" vidíme výsledok Jozefovho a Jakubovho pozitívneho vnímania udalostí. Každý z nich si uvedomil, ako zdanlivo zlé skúsenosti v skutočnosti uviedli do pohybu trajektóriu ďalekosiahleho dobra. Jozef dokázal prekonať hnev, ktorý by väčšina cítila voči jeho [...]

Restricted content2023-02-02T05:06:31+01:00

Restricted content

Do Božieho Slova je nám prikázané hľadieť ako do ZRKADLA a upravovať ten NÁŠ vzhľad tomu Kristovmu. Toto však máme robiť zakaždým, keď Božie Slovo čítame : či už v Písme, vo Vidcovi, poznámkach kurzov, alebo knihe, v ktorej sa Božie [...]

Restricted content2023-02-02T05:04:35+01:00

Restricted content

Počúvaj a poslúchaj Izrael (Dt 27:9), toto je čas označený na vykúpenie Mesiášom. Utrpenia, ktoré nás postihujú, sú pôrodnými bolesťami Krista. Izrael bude vykúpený iba pokáním. Never falošným prorokom, ktorí ťa uisťujú o sláve a spasení po vojne. Pamätaj na Božie [...]

Restricted content2023-02-02T05:06:54+01:00

Restricted content

Pri čítaní veršov o Pánovej pravici sú mnohí - aj znovuzrodení Bratia a Sestry - zmätení, a takmer v stave uveriť v nezmysel zvaný "Trojica" tam, kde je zjavená čistá pravda o Božej Moci a Jeho osobnej prítomnosti na zemi presne tak, [...]

Restricted content2023-02-02T05:04:45+01:00
Go to Top